Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

11.07.2016. - Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило „Зелену књигу 2015“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине припремило је „Извештај о стaњу у пoљoприврeди у Рeпублици Србији у 2015. години – Зелена књига 2015“, који представља аналитички извештај о стању у сектору пољопривреде за календарску 2015. годину. Извештај се састоји из две књиге – прва књига даје хоризонтални преглед сектора, док друга књига приказује преглед најважнијих сектора српске пољопривреде.


Објављивање „Зелене књиге“ предвиђено је Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, а у складу са праксом објављивања овакве врсте извештаја у земљама чланицама Европске уније. „Зелена књига“ се објављује једном годишње за претходну календарску годину, а ово је трећа година како Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује овај извештај.

NazadSve vesti


17310254