Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

12.02.2016. - Министар Богосављевић Бошковић: Србија направила озбиљан корак ка спровођењу ИПАРД програма

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић изјавила је да је Србија направила озбиљан корак ка спровођењу ИПАРД програма, као и да се очекује да ће процес акредитације потребних државних институција бити успешно окончан у првој половини 2016. године.

  Богосављевић Бошковић је отварајући Прву седницу Одбора за праћење ИПАРД II програма, истакла да је успостављање тог одбора један од услова спровођења ИПАРД програма.

  Министар је објаснила да ће ИПАРД Одбор за праћење, заједно са Управљачким телом пратити ефективност, ефикасност, квалитет спровођења овог програма, а нарочито напредак у остваривању дефинисаних циљева.

Богосављевић Бошковић  је истакла да ће завршетак процеса акредитације омогућити расписивање првих позива за подношење пријава на конкурсе за добијање средстава из претприступних фондова ЕУ за рурални развој.

 Богосављевић Бошковић је објаснила да су процедуре за акредитацију система  јако ригорозне и стриктно дефинисане, а читав процес акредитације има своју динамику и временске оквире.

 Министар је напоменула и да је завршен процес самопроцене, екстерне ревизије Националног фонда, Управљачког тела и Управе за аграрна плаћања и да је захтев за поверавање спровођења буџетских овлашћења послат Европског комисији, Директорату за пољопривреду и рурални развој.


Богосављевић Бошковић је подсетила да је Министарство израдило ИПАРД програм Републике Србије за период 2014-2020, који је Одлуком Европске комисије званично усвојен у јануару 2015. године и прецизирала да опредељена средства за реализацију овог програма износе 175 милиона евра.

 Министар је навела да је у протеклом периоду било најважније дефинисати приоритетне секторе и адекватне мере подршке, водећи рачуна о њиховој комплементарности са мерама које ће се налазити у Националном програму.

 Програмом је дефинисан сет мера који ће у првој фази омогућити финансијску подршку како сектору примарне пољопривредне производње, прераде и маркетинга пољопривредних производа, тако и подршку диверзификацији економских активности у руралним областима Србије, објаснила је Богосављевић Бошковић.

 „Уколико будемо ефикасни и успешно реализујемо ИПАРД II програм, у наредним годинама са учешћем корисника имаћемо око 400 милиона евра инвестиција у рурални развој. Степен искоришћења ових средстава ће уједно бити и показатељ спремности наших институција, као и потенцијалних корисника за само чланство у ЕУ“, закључила је Богосављевић Бошковић.

  Помоћник министра пољопривреде и заштите животне средине Драган Мирковић објаснио је да је за 2016. годину опредељено 20 милиона евра, додајући да ће бити пренета и неискоришћена средства из 2015. године у износу од 15 милиона евра.

 Мирковић је објаснио да ће пољопривредници сами финансирати инвестиције и да ће након тога имати могућност рефундације, односно повраћаја новца у износу од 60 до 70 одсто у примарној пољопривредној производњи.

 „За младе пољопривреднике до 40 година рефундација је до 65 одсто, а уколико је корисник у планинском подручју, 70 одсто“, навео је Мирковић.

 Мирковић је казао и да ће у Програму ИПАРД држава Србија учествовати са 25 одсто средстава,  тако да ће укупна вредност програма износити 230 милиона евра, као и да је крајњи рок да се одобрена средства повуку до 2023. године.

 

NazadSve vesti


17380698