Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

05.10.2015. - Богосављевић Бошковић: Новим законским решењем до повећања процента заштићених подручја

„У Србији је још недовољан проценат територије у статусу заштићеног подручја природе и тренутно износи свега 6,38 одсто“, изјавила је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић образлажући предлог Закона о националним парковима у Скупштини Србије и додала да ће његово усвајање омогућити повећање процента заштићених подручја у нашој земљи.

Министар Богосављевић Бошковић је нагласила да без обзира што на први поглед број заштићених подручја на територији Србије није мали, укупно су законом заштићена 474 подручја од посебног значаја за очување и унапређење природе и подсетила да имамо пет националних паркова, 17 паркова природе, 16 предела изузетних одлика, 69 општих и специјалних резервата природе, 325 споменика природе ботаничко-дендролошког, геоморфолошког, геолошког и хидролошког карактера и 42 подручја са интегралним културно-историјским и природним вредностима.

“Укупан проценат територије под неким од видова заштите природе у Србији је само 6,38 одсто“, рекла је она подсећајући да је на 10. конференцији земаља потписница Конвенције о биолошкој разноврсности одржаној 2010. у Нагоји у  Јапану предвиђено да земље потписнице до 2020. као циљ имају 17% територије у статусу заштићених подручја, а чланице ЕУ су као свој циљ тај проценат до 2020 године подигле на 20%.

Предложеним законом постиже се компетентније и успешније препознавање, идентификација, очување и одрживо коришћење природних ресурса, јачање друштвеног консензуса и ширење свести у вези јавног интереса заштите природе и ефикасније обезбеђивање интереса носилаца еколошки одговорног односно одрживог социо-економског развоја у националним парковима, рекла је министар.

„Оснивање Стручног савета Националног парка је једна од новина који Министарство уводи трудећи се да у свом раду унапреди заштиту природе о чему сведоче и измене и допуне Закона о заштити природе и предлог Закона о националним парковима. Стручни савет је стручно и консултативно тело које прати и анализира програме и пројекте из области заштите природе и одрживог коришћења природних ресурса“, истакла је Богосављевић Бошковић и нагласила да ће се основати и Савет корисника Националног парка, како би се обезбедио  интерес локалног становништва и корисника Националног парка.

У пакету са тим законским предлогом посланци ће разматрати и ратификацију Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, споразума Србије и Марока у области ветерине и споразума Србије и Мађарске о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности.

 

NazadSve vesti


17310275