Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

28.09.2015. - Јавна расправа о Нацрту Стратегије управљања водама

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Дирекција за воде, организује у среду 23. септембра 2015. године, с почетком у 11.20 часова, Јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину, у Привредној комори Србије, (сала 1 у приземљу, Ресавска 13-15).

Нацрт Стратегије управљања водама на територији Републике Србије припремљен је у складу са Законом о водама, док је у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, припремљен Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину.

Стратегија развоја водопривреде је усмерена на нормативну и регулаторну улогу државе, првенствено у области општих услова коришћења вода, с тим да се у области вода омогући слободна привредна активност заснована на тржишним принципима. Обезбеђење здраве пијаће воде, остваривање инфраструктурних предуслова за стабилизацију пољопривредне производње, унапређење друштвене и привредне инфраструктуре у области вода, уклапање у стандарде ЕУ, чиме се обезбеђује лакше приступање земље европским интеграцијама и покретање новог инвестицоног циклуса у земљи, јасни су циљеви за следећих десетак година. Ово је могуће остварити путем валоризације водних ресурса и цена услуга у области вода, уз одговарајуће правне, финансијске, организационе и политичке предуслове и механизме.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде отпочела је јавни увид за Стратегију и Извештај 20. августа и трајаће до 27. септембра 2015. године, до када је могуће доставити све евентуалне сугестије на

е-аdrеsu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs. Стратегија и Извештај су доступни на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php).

NazadSve vesti


17617087