Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

17.08.2015. - Пооштравање казнених мера за узурпацију државног пољопривредног земљишта

„Један од важних разлога за измене и допуне Закона о пољопривредном земљишту су како узурпација земљишта, тако и висок степен необрађеног државног земљишта. Укупно неиздатог земљишта је 49% или око 240 хиљада хектара. Дакле половина обрадивог  земљишта којим  располаже Држава Србија остаје или необрађено или бива незаконито узурпирано, чиме се губи више милиона евра годишње“, рекла је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић на јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама закона о пољопривредном земљишту у Новом Саду.

Министар Богосављевић Бошковић је додала да се тренутно само у судским споровима по том основу потражује око 22 милиона евра.

 

„Уводе се значајно веће новчане казне за узурпаторе, али и право локалних самоуправа да скине род у случају  узурпације од стране НН лица. Измене и допуне Закона предвиђају пооштравање санкција за узурпаторе државног пољопривредног земљишта, али и локалне самоуправе које не поштују рокове и процедуре у доношењу и спровођењу годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Уводе се казне за узурпаторе у висини тростуког износа највише постигнуте просечне цене закупа на територији округа. Ако је НН лице узурпатор, јединица локалне самоуправе може да донесе одлуку о скидању усева“, истакла је министар.

Министар је подсетила да пракса досадашњег коришћења и управљања државним пољопривредним земљиштем је таква да захтева промене у правцу ефикаснијег, рационалнијег и економичнијег коришћења истог, као и да ће се изменама и допунама Закона обезбедити боље, али и што је још важније посебно за мале пољопривреднике, праведније коришћење државног земљишта. Апсолутно сви ће имати равноправан третман при закупу и правила ће бити јасна.

NazadSve vesti


17612577