Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

08.07.2015. - Интензивније контроле хладњача које складиште бобичаво воће

Пољопривредни инспектори интензивирали су контроле хладњача које примају бобичаво воће (углавном малине). Контроле се према планираној динамици одвијају на целој територији Републике Србије, а посебни тимови су ангажовани у општинама у којима се највише гаје малине – Ариље, Ивањица, Пожега, Бајина башта.

Проверавају се услови пријема, хигијена у хладњачама, поступак са воћем које се заприма а пре свега функционалност успостављених система безбедности у хладњачама. Посебно се инсистира на следљивости.

Од почетка године обављено је преко 300 контрола. Издато је 12 Решења о привременој забрани рада хладњача и 55 наређујућих Решења о отклањању неправилности. Поднето је 17 пријава за привредни преступ и 2 захтева судији за прекршаје.

Прошлог викенда, на територији Општина Ариље, Ивањица и Пожега биле су ангажоване 4 екипе пољопривредних инспектора. Вршена је супервизија рада инспектора на терену. Такође, одржани су састанци са хладњачарима Ариља (Дреновац доо; Галеника-фитофармација ад ; Номил промет доо;  Фриго јуниор доо; Фруком фуд доо; Југо трејд доо), Удружењем произвођача „Општа земљорадничка задруга Агро еко воће“ из Ариља (Удружење чини 11 оснивача и преко 150 чланова), са председником општине Ариље као и произвођачима малине у малињацима.

Једина тема свих састанака била је безбедност хране и активности које то омогућују са посебним акцентом на микробиолошкој исправности воде која се користи у хладњачама.

NazadSve vesti


17310259