Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.07.2015. - Одржана друга седница Националног савета за климатске промене

„На седници Националног савета за климатске промене представљена су документа чијом израдом Република Србија испуњава обавезе према Оквирној конвенцији УН о промени климе. Првенствено, Нацрт Првог двогодишњег ажурираног извештаја Србије према Конвенцији, који садржи информације о емисијама гасова са ефектом стаклене баште за период 2010. – 2013. и пројекције ових емисија до 2020. године“, рекла је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић на Другој седници Националног савета за климатске промене и позвала све заинтересоване стране да дају своје сугестије и коментаре како би исти био унапређен пре достављања Влади на усвајање.

Министар Богосављевић Бошковић је истакла да је поред Првог двогодишњег ажурираног извештаја, представљена радна верзија дела Друге националне комуникације, који се односи на осмотрене и очекиване промене климе, али и њихове утицаје и могуће мере адаптације за секторе вода, пољопривреде и шумарства. Овај документ садржаће још инвентаре за 2000. годину и процене емисије за 2014. годину и пројекције емисија до 2030. године.

„Оно што је већ видљиво је да смо у односу на 1990. годину имали пад, али и благи пораст емисија од 2013. године, а као последица почетка лаганог опоравка привреде, који може бити контролисан и успорен уз адекватне мере смањења емисија, што ова документа и предлажу. Верујемо да ћемо наставком ефикасне сарадње са свим релевантним институцијама Први двогодишњи ажурирани извештај доставити Конвенцији до краја 2015. године, а Другу националну комуникацију током 2016. године“, рекла је Богосављевић Бошковић.

Министар је најавила да ће се до краја 2015. године направити приорите активности у области адаптације на основу детаљне анализе потреба и могућности финанасирања и то за секторе вода, пољопривреде и шумарства, а кроз Национални адаптациони план.

„Представљени су циљеви смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште за 2030. годину (INDCs – Intended national determined contributions), чиме је Србија испунила своју ванредну обавезу према Конвенцији. На овај начин Влада је показала политичку подршку процесу преговора под Оквирном конвенцијом УН о промени климе, али и лидерству ЕУ у области“, нагласила је Богосављевић Бошковић.

На седници су размотрене досадашње активности на припреми за преговоре са ЕУ. Представљени су планови у припреми Закона о систему мониторинга, извештавања и верификације неопходног за ЕУ систем трговине емисионим јединицама, који би требао да уведе обавезу мониторинга, извештавања и верификације података о емисијама гасова са ефектом стаклене баште из индустријских и енергетских постројења, укључујући план да у септембру започне процес јавних консултација за овај закон.

NazadSve vesti


17382071