Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

29.06.2015. - Билатерални састанак Владе Републике Србије и Републике Српске

Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић одржала  26. јуна 2015. године, билатералне састанке са министром пољопривреде, шумарства и водопривреде Стевом Мирјанићем и министром за просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренком Голић. 

У разговору са министром Мирјанићем договорено је спровођење програма и одлука које се односе на категоризацију и унапређење објеката за извоз млека и млечних производа и производа од меса, на тржиште Европске уније и тржиште Царинског Савеза.  На овај начин унапредиће се сарадња израдом Планова службених контрола, поступком одобравања, спровођењем и ревизијом службених контрола кроз тeориjски и прaктични рaд са кoлeгaмa. У наредном периоду потребно је омогућити боље преношење искустава неопходних субјектима у пословању храном, везано за службене контроле објеката, кроз едукације са практичном обуком у објектима за извоз.

Такође, договорена је подршка надлежним институцијама Републике Српске у отклањању било каквих баријера у робном промету, увозу и извозу, отклањању потешкоћа при пласману семена производеног у Републици Србији, унапређењу сарадње кроз међусобну размену информација и искустава у области здравља биља и биљног карантина, регистрације и примене средстава за заштиту биља, регистрације и испитивања средстава за исхрану биља, лабораторијских испитивања, потврда резултата анализа и  безбедности хране.

Од посебне важности је реализација пројекта “Унапређење заједничких активности на управљању поплавама у сливу реке Саве” као и пројекта “Подршка управљању водама на сливу реке Дрине“.

У области животне средине наглашена је потреба потписивања меморандума који ће дефинисати приоритете, будуће активности и обавезе Републике Србије, Републике Српске и Црне Горе у процесу решавања проблема загађења реке Лим. 

Након билатералних састанака одржана је заједничка седница Влада Републике Србије и Републике Српске.       

 

NazadSve vesti


17381836