Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

03.06.2015. - Почетак активности на изради акционог плана за преговарачку групу 11 – пољопривреда и рурални развој

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције (КЕИ) и Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), организовало је, у овиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“, дводневну радионицу „Подршка изради акционог плана за Поглавље 11 – Пољопривреда и рурални развој“.

Република Србија је, како би отворила преговоре са Европском унијом у Поглављу 11, у обавези да припреми Акицони план за преношење, имплементацију и примену правних тековина у области пољопривреде и руралног развоја који треба да садржи и процену потребних административних капацитета и ресурса.

Учесници радионице су представили важеће законодавство у области пољопривреде и руралног развоја, степен усклађености са прописима ЕУ као и планиране активности у циљу постизања пуне усаглашености са принципима Заједничке пољопривредне политике.

 

ГИЗ експерти Жаклина Јуришић и Ружица Гело су члановима Преговарачке групе 11 представили искуства Републике Хрватске из процеса преговора. Такође, објасниле су сврху Акционог плана, указале на теме које њиме треба обрадити, као и на значај уједначене структуре наведеног документа.

У циљу припреме првог нацрта Акционог плана за ПГ11 Министарство пољопривреде и заштите животне средине ће у сарадњи са КЕИ и ГИЗ у наредном периоду организовати низ радионица за чланове подгрупа унутар Преговарачке групе 11 које су образоване у складу са структуром Заједничке пољопривредне политике ЕУ (Директна плаћања; Платна агенција, IACS и LPIS; Тржишни механизми и статистика; Рурални развој, органска производња, политика квалитета и промоција; Организација заједничког тржишта).

Радионица, којој су присуствовали чланови Преговарачке групе 11 – Пољопривреда и рурални развој, одржана је 29. маја и 01. јуна 2015. године у просторијама Народне скупштине.

 

NazadSve vesti


17310210