Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

27.05.2015. - Министарство пољопривреде и заштите животне средине представило резултате годину дана рада

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић је данас на Конференцији за новинаре, у присуству државних секретара, помоћника министра и директора Управа и Дирекција министарства, представила најзначајније резултате рада ресорног министарства.

„Упркос бројним изазовима и проблемима, попут прошлогодишњих поплава, са којима смо се суочили, остварили смо доста резултата које желимо да вам представимо. Најважније смернице у  раду Министарства били су задаци које нам је поверио Премијер и које је и изложио у свом експозеу“, рекла је министар Богосављевић Бошковић новинарима у Прес сали Влади Републике Србије, и истакла да су смернице значиле одговоран и системски приступ у решавању питања како у области пољопривреде, тако и заштите животне средине.

Међу важнијим резултатима који су остварени током протеклих годину дана министар је издвојила да је у склoпу Дирeкциje зa нaциoнaлнe рeфeрeнтнe лaбoрaтoриje у Бaтajници, сa рaдoм пoчeлa бaнкa биљних гeнa у кojoj je пoхрaњeнo вишe oд 4.000 узoрaкa, 240 сoрти сeмeнa, a да ће нajкaсниje пoчeткoм слeдeћe гoдинe почети и физичкo-хeмиjскa испитивaњa млeкa.

Министaр Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић је пoдсeтила и дa je тa институциja сa рaдoм пoчeлa oвe гoдинe, после дeсeт гoдинa чeкaњa, наводећи да су срeдинoм фeбруaрa пoкрeнутa лaбoрaтoриjскa испитивaњa у фитoсaнитaрнoj и сeмeнскoj лaбoрaтoриjи у oквиру тoг кoмплeкса. Министар је додала и то дa ће се до краја године, а најкасније почетком следеће, завршити опремање и преостале две лабораторије – лабораторије за физичко хемијска испитивања, као и лабораторије за млеко које су од врхунског значаја за испитивање безбедности и квалитета хране и млека.

С тим у вези министар је најавила да је израда Закона о изменама и допунама закона о безбедности хране и сета пратећих закона у завршној фази и да су то кључни правни акти за функционалан систем што је апсолутни приоритет.

Говорећи о прошлогодишњим поплавама које су причиниле велику штету пољопривреди, министар је рекла да је Министарство учинило велики напор да помогне пољопривредницима који су претрпели штету.

„Уз помоћ донатора у први мах обезбедили смо семенски материјал за пресејавање око 15 000 hа. Пољопривредницима је за ову сетву испоручено и око пола милиона литара нафте, као и новчана надокнада за набавку ђубрива. Такође, уз помоћ донатора надокнадили смо штету у сточарству: неколико стотина грла крупне стоке, више од 5000 свиња, десетину хиљада грла живине, 6 хиљада тона сточне хране“, изјавила је министар и додала да је помоћ пољопривредницима била и у садном материјалу, као и репроматеријалу за пролећну сетву али и то да се помоћ и даље испоручује у виду пластеника, опреме, ситне механизације.

 „Морам да истакнем и то да су наше службе након поплавног таласа успешно одрадиле посао уклањања око 500 тона лешева и  деконтаминирале комплетан терен од могућих зараза које су лако могле да изазову нове проблеме још опасније од поплава“, рекла је министар.

Директним залагањем Министарства отклоњене су све препреке које су постојале када је реч о извозу пољопривредних производа на тржиште Руске Федерације и Царинског Савеза. Извозне процедуре и време потребно за одобравање објеката за извоз скраћен је са 2 године на 2 месеца, док је извоз свињског меса ка Русији у прошлој години износио око 60 милиона долара. Како је министар изјавила, такође је успостављен „систем праћења пошиљки за Русију који се показао као одличан, јер до сада је откривено на десетине фалсификата и  покушаја злоупотреба. У прошлој години забележили смо раст извоза пољопривредних и прехрамбених производа и суфицит у износу од милијарду и пeдeсeт милиона евра.“

Када је реч о новим инвестицијама, министар је истакла да је формирана јединица за имплементацију пројеката за наводњавање са Фондом Абу-Даби и да је првих 6 пројеката послато на одобравање Фонду. Министар је између осталих инвестиција поменула и да је започета реализација великих инвестиција у пољопривреду попут пројекта „Фереро“ и инвестиција са италијанском компанијом „Ригони ди Асијаго“, највећим произвођачем органске хране у Италији, која ће инвестирати милионе евра у Источној Србији.

У процесу европских интеграција,  министар је рекла, да је завршена фаза скрининга за сва поглавља за које је носилац процеса преговарања Министираство пољопривреде и заштите животне средине (11,12,13 и 27), и усвојен ИПАРД програм од стране Европске Комисије кao и да је почело успостављање структуре за његову инплементацију.„

Почели су завршни радови на Великом Бачком каналу после готово 5 година нечињења да се овај пројекат заврши. Радови на изградњи последње фазе колектора су започети средином априла и биће завршени наредних дана“, изјавила је министар и додала да ће се на овај начин стећи услови за пуштање у рад линије воде на постројењу за третман отпадних вода Кула-Врбас, исичући да је овај проблем био дефинисан као „еколошка бомба“.

Наводећи неке од резултата рада, министар Богосављевић Бошковић рекла је да је усвојена Стратегија пољопривреде и руралног развоја 2014-2024, чијим усвајањем су постављени стратешки оквири за развој пољопривредне производње и подизање њене конкурентности. Усвојен је Закон о финансирању и обезбеђивању финансирања пољопривредне производње, Закон о изменама и допунама закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда као и сет усвојених Закона из области заштите животне средине чијим усвајањем је Министарство знатно унапредило систем контроле употребе хемикалија и биоцидних производа у циљу очувања животне средине и здравствене безбедности грађана.

NazadSve vesti


17308933