Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

19.05.2015. - Унапређење система управљања опасним отпадом

„Управљање опасним отпадом је изузетно значајна тема за Републику Србију. Кључни кораци ка унапређењу система управљања опасним отпадом укључују јачање постојећих и развој нових мера за успостављање интегралног система, даљу интеграцију политике животне средине у остале секторске политике, прихватање веће појединачне одговорности за животну средину и активније учешће јавности у процесима доношења одлука“, изјавила је данас министар Снежана Богосављевић Бошковић приликом отварања конференције поводом почетка реализације Твининг Пројекта „Унапређење система управљања опасним отпадом у Републици Србији – Интегрисани план управљања опасним отпадом“.

Министар је овом приликом истакла да дугорочна стратегија наше земље у области заштите животне средине и управљања отпадом, подразумева побољшање квалитета живота становништва осигуравањем жељених услова животне средине и очувањем природе засноване на одрживом управљању животном средином, а самим тим и отпадом.

„Утврђивање економских инструмената и финансијских механизама је неопходно како би се осигурао систем за домаћа и инострана улагања у дугорочно одрживе активности управљања отпадом као једног од значајнијих сегмената система заштите животне средине“, рекла је министар и додала да је јачање професионалних и институционалних капацитета за управљање опасним отпадом један од циљева Владе који је дефинисан у циљевима Стратегије управљања отпадом.

Говорећи о важности пројекта, министар је рекла да се реализацијом Твининг Пријекта пре свега се обезбеђује израда и унапређење постојеће регулативе у области управљања опасним отпадом, која произилази из Закона о управљању отпадом, односно израда националних планова за поједине токове опасног отпада.

„Овим пројектом Република Србија треба да заокружи успостављање законодавног система управљања отпадом кроз усклађивање са захтевима ЕУ директива, израду недостајућих и измене и допуне подзаконских аката у области управљања отпадом“, објаснила је министар и додала да је посебан циљ дефинисан кроз поступак ревизије  Стратегије управљања отпадом за период 2010-2019. године. „У делу опасног отпада циљ је да се обезбеде услови за унапређење система управљања опасним отпадом, што подразумева пре свега увођење одвојеног, сакупљање и третман опасног отпада из домаћинстава и индустрије, јачање професионалних и институционалних капацитета за управљање опасним отпадом, изградњу централних регионалних складишта опасног отпада и постројење за физичко-хемијски третман опасног отпада, а у дугорочном периоду неопходно је обезбедити капацитете за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада“, рекла је министар.„Потребно је створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, осигурати препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати принципе, подстицајне мере и партнерство јавног и приватног сектора у управљању отпадом“, закључила је министар Богосављевић Бошковић и захвалила се свим учесницима усмерених ка стварању услова за реализацију овог изузетно значајног пројекта, посебно се захваливши партнерима из Европске уније.

Планирано је да Пројекат траје 2 године, са могућим продужењем од 6 месеци. Укупна вредност пројекта је милион евра, с тим да модел кофинансирања подразумева да Европска Унија учествије са 95%, a Република Србија са 5%. Предлагач пројекат је Министарство пољопривреде и заштите животне средине, а пројекат је одобрен од стране Европске Комисије у IV кварталу 2014. године. Све дефинисане активности и очекивани резултати пројекат су у функцији испуњавања захетва који су прописани ЕУ директивама. Општи циљ овог пројекта је да помогне Србији у испуњењу законодавства ЕУ из области заштите животне средине, кроз институционалну изградњу и унапређење инфрастуктуре у области животне средине. Сврха пројекта је развој и унапређење система управљања отпадом, кроз завршетак законодавства, стратешко планирање и спровођење оквира за управљање посебним токовима опасног отпада у складу са стандардима Европске уније и законодавством Србије.

На конференцији су се обратили и амбасадор, заменик шефа  Делегације ЕУ у Србији Оскар Бенедикт, представници амбасада Аустрије и Немачке, Високи представник Аустријског Министарства заштите животне средине Monika Mörth, шеф Преговарачке групе за ЕУ Тања Мишчевић и државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић.

 

NazadSve vesti


17187673