Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

12.05.2015. - Са Светском банком дефинисани приоритети сарадње у пољопривреди и водопривреди

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, састала се данас, 11. маја 2015. године, са представницима Светске банке за Србију, господином Стивеном Шонбергом, глoбaлним мeнaџeром прoгрaмa Свeтскe бaнкe кojи сe oднoсe нa пoљoприврeду и вoдe и Тонијем Верхејном, регионалним менаџером, како би  размотрили и дефинисали приоритетне области сарадње и помоћи Светске банке у области пољопривреде и водопривреде.

Током састанка, министар Богосављевић Бошковић упознала је представнике Светске банке са актуелним стањем и будућим приоритетима у поменутим областима, које се  односе првенствено на успостављање ИПАРД оперативне структуре и побољшања контроле исплаћених субвенција и подстицаја а кроз успостављање система сателитског снимања пољопривредних парцела.

Приоритетне области које су дефинисане током састанка а које ће допринети развоју пољопривреде Србије, су и опремање лабораторије за млеко, унапређење система за наводњавање и система водоснабдевања, као и унапређење система одбране од поплава. Током састанка истакнута је и важност на унапређењу задругарства и удруживања у пољопривреди, и усклађивање националног законодавства са правним тековинама Европске уније, али и значај пречишћавања отпадних вода и управљања отпадом

NazadSve vesti


17323048