Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

22.04.2015. - RASFF обавештење о налазу Salmonella enteritidis у зaмрзнутoм мeсу живинe, увезеном из Пољске

Дана 1. априла од ЕУ Комисије достављено је обавештење о упозорењу које је Француска послала 19. марта о налазу Salmonele enteriditis у зaмрзнутoм филеу живинe, увезеном из Пољске, узорковано 4. марта 2015. године и за које постоји информација да је из истог објекта у Пољској дистрибуирано месо у Италију, Белгију и Немачку.

У RASFF обавештењу није наведено да се ради о истој производној партији пошиљки која је могла да уђе у Р Србију, већ је надлежни орган Пољске затражио да се испита листа дистрибуције пошиљки из објекта у Пољској, под називома „Animex Foods Spolka”, увoзник  „ALIZE INTERNATIONAL SA”, Фрaнцускa.

Спорно месо је произведено у Пољској 04. новембра 2014. године.

По добијању обавештења, од стране Националне контакт тачке, по утврђеној процедури, информације су прослеђене граничној и ветеринарској инспекцији и Одељењу у Управи које се бави издавањем решења за утврђивање услова за увоз, како би се што пре добиле информације да ли су спорне партије ушле на територију Р Србије и где су дистрибуиране.

На основу прикупљених информација, у року од два дана, утврђено је да је у периоду од новембра 2014. године до априла 2015. године, увезено осам пошиљака пилећег меса из Пољске, да не постоји веза између узорковане производне партије у Француској и производних партија које су увезене, да је пилеће месо узорковано и да није утврђено присуство салмонеле, као и да је цела служба ветеринарске инспекције Србије проверила додатно службеном контролом увозне пошиљке.

Из напред наведеног, може се закључити да је Управа за ветерину у изузетно кратком року проверила наводе из RASFF обавештења и предузела све мере не би ли превенирала опасност по здравље људи.

ЕУ земљама чланицама било је потребно више месеци за утврђивање неусаглашености, спровођење истраге и предузимању мера (од 4. новембра 2014. до 19. марта 2015. године), што је стандардна процедура да би се утврдиле релевантне чињенице, предузеле мере ако је  потребно, али неугрожавајући субјекта у пословању храном који је одговоран за услове производње.

Достављање имена фирми и службених маилова (комуникација са ЕУ RASFF системом се сматра поверљивом) медијима и њихово објављивање, сматра се тешком повредом радне дужности и, поред компромитовања саме службе, која је одрадила посао изузетном брзином и професионалношћу, озбиљно угрожава интегритет земље и даљу трговину унутар ЕУ.

Такође, ЕУ комисија, Међународна организација за здраве животиња (OIE), Сватска здравствена организација, Царински савез и др имају и тзв „тракинг“ систем којим се прате све објаве медија, испитује свака компромитација система безбедности хране и здравља животиња и ствара слика о стању једне државе.

NazadSve vesti


17380443