Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

27.03.2015. - Потписани уговори о кредитирању пољопривреде

Mинистар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић je данас, 26. марта 2015. године, закључила  уговоре са овлашћеним лицима пословних банака и осигуравајућих кућа којим ће бити регулисани услови кредитирања пољоприведне производње у 2015. години.

Том приликом министар Богосављевић Бошковић је нагласила да Министарство преузима обавезу плаћања дела каматне стопе према банкама, како би фиксна каматна стопа на неоптплаћени део кредита износила 6% за биљну производњу, набавку механизације и опреме, док ће каматна стопа за кредите за набавку стоке износити 4%, што је велика подршка српским пољопривредницима у циљу развијања производње и подизања конкурентности, подсећајући да су кредити у прошлој години довели до инвестиција у вредности од око 6 милијарди динара.

 Кредити су динарски, максимални износ кредита за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава је 5 милиона динара, а за задруге до 15 милиона динара. Период отплате кредита је од годину до 3 године, уз могућност коришћења периода мировања у отплати главнице (грејс периода) до годину дана, који је обухваћен периодом отплате кредита.

 Банке са којима су потписани уговори су: Комерцијална банка, Прокредит банка, Банка Интеза, Хипо Алпе Адриа банка, Креди Агрикол банка, Сбер банка, ОТП банка, АИК банка, НЛБ банка, Ерсте банка, Опортјунити банка и Поштанска штедионица, и осигуравајуће куће: ДДОР, Дунав осигурање, Ђенерали осигурање и Глобос осигурање.

NazadSve vesti


17381242