Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

25.03.2015. - Републичка дирекција за робне резерве објавила је јавни позив Радне групе за спровођење Закључка Владе о интервентном откупу товних свиња

ЈАВНИ ПОЗИВ

РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ БРОЈ: 339-3090/2015-1 и 05 БРОЈ: 339-3091/2015-1 ОД 19.03.2015. ГОДИНЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА

У циљу реализације Закључка Владе 05 Број: 339-3090/2015-1 и 05 Број: 339-3091/2015-1 од 19.03.2015. године, а који се односи на интервентни откуп 10.000 товних свиња и натуралну размену 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње, формирана је Радна група решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Број: 320-07-02315/2015-02 од 19.03.2015. године, са задатком да спроведе Закључак Владе, организује откуп товних свиња, изабере кланице, усагласи и припреми текст уговора о откупу и уговора о услужном клању и преради товних свиња у свињски месни нарезак, јетрену свињску паштету и лименку, као и реализацију натуралне размене меркантилног кукуруза за товне свиње.

Чланови радне групе за спровођење поменутог Закључка Владе су на састанку одржаном 23.03.2015. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине донели одлуку о следећем:

 • Тежина свиња предвиђених за откуп је у складу са Закључком Владе разврстана у класе, и то:

  o             прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;

  o             друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и

  o             трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.

 • Начин обраде: прерада у трајне месне конзерве (свињски месни нарезак, свињска јетрена паштета, лименка).
 • Трошкове превоза сноси Кланица и врши организацију истог. Приликом мерења на откупном месту и издавања потврда измерена тежина се умањује за 2% на име кала транспорта и угинућа у транспорту од откупног места до кланице.
 • Републичка дирекција за робне резерве се обавезује да Кланици плати:

 1. Провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, рачунато у односу на просечну телесну масу –откупљених грла што износи 7,5д/кг.

У провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, укључен је трошак превоза од откупног места-пољопривредног газдинства до депоа кланице, и услуга клања и прераде у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка). У наведену цену је урачунат порез на промет. Пре почетка откупа Кланица са Републичком дирекцијом за робне резерве, потписује уговор о откупу товних свиња и преради у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка).

 1. По извршеној преради товних свиња у месне конзерве, Кланица потписује уговор о чувању, складиштењу и занављању из сопствене производње.

Паритети у размени:

А) 4 килограма товних свиња за 1 килограм свињског месног нарезка;

Б) 3 килограма товних свиња за 1 килограм свињске јетрене паштете.

Цена товних свиња је 138,34 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињског месног нарезка је 553,36 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињске јетрене паштете је 415,02 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

 Паковање егализоване лименке на 0,150 кг/0,100 кг, упаковане у збирној амбалажи; паритет складиште кланичног предузећа.

Радна група је такође донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, дана 23.03.2015. године на свом сајту објави јавни позив, којим ће се свим заинтересованим кланичарима дати могућност да се јаве у односу на понуђене паритете и ако испуњавају одређене техничко-технолошке услове.

Уколико су заинтересовани кланичари ће бити у обавези да доставе своју писмену сагласност, до 26.03.2015. године до 10 часова на телефакс број 011/3239-140, или на адресу Републичка дирекција за робне резерве,Београд, ул. Дечанска 8а. Паралелно са овим активностима Републичка дирекција за робне резерве припрема и све неопходне уговоре у циљу реализације елемената пословног односа свих учесника, у циљу реализације Закључка Владе.

 

NazadSve vesti


17612595