Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.03.2015. - Усвојен сет измена и допуна закона из области заштите животне средине

Посланици Скупштине Републике Србије су данас усвојили Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама, Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима и Закон о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. 

Усвојеним изменама и допунама Закона о хемикалијама уводе се таксе за најсложеније поступке који се спроводе на основу тог закона, а за које не постоји оправдање да њихово финансирање падне на терет грађана.

Kако је раније објаснила министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић, уводи се нови законски модел по коме ће трошкове добијања управних аката и одобрења у виду такси плаћати правна лица која се баве производњом, увозом и прометом хемикалија.

Усвојеним изменама су јасно прецизиране надлежности санитарне, тржишне и инспекције заштите животне средине за обављање инспекцијског надзора над спровођењем Закона о хемикалијама, а што ће ту контролу учинити ефикаснијом и сврсисходнијом.

Измене закона о биоцидним производима такође су усмерене на ревизију накнада и такси, као и јасно разграничење надлежности различитих сектора инспекције.

Изменама закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине помера се рок да постојећа постројења прибаве интегрисане дозволе до краја 2020. године.

„Ово продужење омогућиће оператерима да поднесу уредан захтев за прибављање интегрисане дозволе, а уједно и надлежним органима време да издају дозволе за поднете захтеве с обзиром да само потпун захтев на основу закона може ући у званичну процедуру за добијање дозволе“, рекла је раније министар Богосављевић Бошковић.

NazadSve vesti


17617132