Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

04.03.2015. - Зa уређење aтaрских путeвa 357.000.000 динaрa

Влада Републике Србије је прошле недеље на предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине усвојила Уредбу о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину.

Овом уредбом утврђује се Програм за 2015. годину, на основу ког ће се извршити радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања, a у изнoсу oд 1.417.536.000 динaрa. Она обухватају између осталог и контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, побољшање хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног земљишта, комасацију, уређење (ревитализација) пољских путева и набавку нове опреме за наводњавање.

Програмом извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за ову годину, планирана су финансијска средства за уређење (ревитализација) пољских путева у износу од 357.000.000 динара као и 117.000.000 динара за набавку нове опреме за наводњавање.

Управа за пољопривредно земљиште расписаће Конкурс којим ће се ближе утврдити документација коју је потребно поднети уз пријаву као и остали критеријуми за остваривање права на коришћење средства.

NazadSve vesti


17311468