Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

04.03.2015. - Обавештење о наставку реализације Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку у 2015. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавестило је Удружење банака и осигуравача, да су се усвајањем Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015. години, стекли услови за наставак реализације Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку и у 2015. години.   

Молимо банке и осигуравајућа друштва, заинтересована за сарадњу на реализацији Правилника, да на електронску адресу krediti@minpolj.gov.rs доставе пун назив банке/осигуравајућег друштва, седиште, матични број, ПИБ, име законског заступника банке/осигуравајућег друштва, као и име и функцију лица у банци/осигуравајућем друштву, које би потписало Уговор о сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и Министарством финансија – Управом за трезор.

 

NazadSve vesti


16349132