Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

05.02.2015. - Zelena ekonomija veliki potencijal za razvoj Republike Srbije

„Danas postajemo sve više svesni da postojeći model ekonomskog rasta neminovno vodi opadanju produktivnosti rada, uz nedovoljan broj novih radnih mesta. Ovakav model neodrživ je i iz ugla životne sredine i socijalnih troškova: rast siromaštva usled previsokih troškova za hranu i energente, koji posebno pogađaju  najsiromašnije slojeve stanovništva“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković u svom uvodnom obraćanju danas na prvom međunarodnom sajmu „Zelena ekonomija“.

Ministar Bogosavljević Bošković je podsetila da je kroz Strategiju zelenog rasta, koji je usvojila Evropske organizacije za saradnju i razvoj upućen svojevrsni poziv vladama da harmoniziraju rast i održivost. Ova startegija, ima za cilj postizanje ekonomskog rasta i razvoja kroz finansiranje javnih dobara, unapređenje konkurentnosti, razvoj i transfer zelenih tehnologija, uz sprečavanje ekološke degradacije, gubitka biodiverziteta i neodrživog korišćenja prirodnih resursa.

„Republika Srbija je na Konferenciji u Riu, predstavila sopstvenu Studiju o dostignućima i perspektivama na putu ka zelenoj ekonomiji i održivom razvoju.  U Studiji su prikazani potencijali tri ključna sektora za tranziciju ka zelenoj ekonomiji u kontekstu održivog razvoja: obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost i održiva organska poljoprivreda“, rekla je ministar.

Bogosavljević Bošković je naglasila da zelena ekonomija u Srbiji ima potencijala i da su to pokazali upravo privrednici kroz primere svojih projektnih aktivnosti navedenih u posebnom poglavlju Studije. Uštede nisu samo finansijske prirode, već što je još bitnije doprinose uspostavljanju sistema održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, doprinose realizaciji koncepta održivog razvoja. Zelena ekonomija predstavlja svojevrsno sredstvo koje objedinjuje sve takve strateške mogućnosti. „Zelena ekonomija“ podrazumeva dugoročno, svako ulaganje u sirovinsku i energetsku efikasnost, u smanjenje štetnih emisija, u zamenu fosiliih goriva energijom iz obnovljivih izvora, kao i smanjenje troškova proizvodnje, veću konkurentnost na sve zahtevnijem tržištu i održivi ekonomski rast.

„Koncept zelene ekonomije posebno ističe razvoj reciklažne industrije u Republici Srbiji u kontekstu očuvanja resursa i otvaranja novih radnih mesta.  Nova zakonska regulativa obezbedila je preduslove da se otpad sagledava u potpunosti kao resurs, a ne isključivo kao ekološki problem. Činjenice ukazuju da čak 60 odsto otpada, koji se u prethodnom periodu odbacivao, može biti ponovo iskorišćen u procesu reciklaže. U sadašnjim uslovima, procenjuje se da se u Srbiji reciklira od 10% do 15% otpada“, kazala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Na kraju ministar Bogosavljević Bošković je zaključila da sadašnji sistem finansiranja zaštite životne sredine ne obezbeđuje u dovoljnoj meri efikasno funkcionisanje sistema zaštite životne sredine, naročito upravljanje posebnim tokovima otpada u skladu sa zahtevima EU, kao i da je neophodno izvršiti reviziju poglavlja „Finansiranje zaštite životne sredine” u Zakonu o zaštiti životne sredine u pravcu osnivanja Zelenog fonda zaštite životne sredine Republike Srbije, kao jednog od ključnih mehanizama finansiranja zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Želim da istaknem da je Ministarstvo finansija pokazalo puno razumevanje te da na osnovu toga, svi zajedno možemo da očekujemo da će tokom ove godine doći i do reuspostavljanja ovog Fonda.

Cilj sajma Zelena ekonomija je bio da na jednom mestu predstavi sve institucije, kompanije i međunarodne organizacije, koji su uključeni u razvoj ekonomski održivog sistema zaštite životne sredine.  Glavne teme sajma bile su investicije u infrastrukturu, kao jedan od preduslova za suštinski razvoj zelene ekonomije u Srbiji, novi zakonski okvir u oblasti zelene ekonomije u Srbiji, pitanje investicija u nove deponije ili u reciklažne centre i energetska postrojenja za spaljivanje nereciklabilnog otpada, mogućnosti daljeg rasta reciklažne industrije u Srbiji i mnoge druge.

 

NazadSve vesti


17188156