Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

12.01.2015. - У 2014. години мање неправилности међу прехрамбеним производима биљног порекла

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног порекла Министарства пољопривреде и заштите животне средине, током прошле године, обавила је 4.597 контрола хране биљног порекла у промету. Ван промета стављено је укупно 235.379 килограма и 26.805 литара прехрамбених производа биљног порекла. У односу на 2013. годину регистрован је мањи број неправилности у контролама везаним за безбедност хране биљног порекла, што је резултат појачаних контрола пољопривредних инспектора.

Током контрола у 2014. години, у 627 случајева пољопривредни инспектори за безбедност хране утврдили су одређене неправилности и поднели законом прописане управне и казнене мере. Због не испуњавања услова за производњу поднето је 97 Решења о забрани производње, 120 Решења о забрани промета (ради итеклог рока употребе, непрописаном квалитету производа, недостатаку декларације и продаје у ринфузу производа за које је правилницима о квалитету забрањен промет у ринфузу) и 462 наређујућа Решења о отклањању неправилности у циљу обезбеђења доказа о безбедности производа и отклањања недостататака у декларисању, успостављању ДХП, ДПП И ХАЦЦП као и стављање производа ван промета.

Пољопривредни инспектори за безбедност хране биљног порекла одредили су због констатованих неправилности по питању услова за производњу, услова хигијене и квалитета и безбедности производа 147 казнене мере и то, 103 захтева за покретање прекршајног поступка и 44 пријава за привредни преступ.

Најчешћи разлози стављања робе ван промета били су недоступност доказа о безбедности, смањен садржај воћног удела, навођење нетачних и погрешних података на декларацији, не задовољавања стандарда дуванских производа, непоседовање евиденционих маркица за брашно и истекао декларисани рок употребе.

 

Година

2012

2013

2014

Број контрола

4.057

4.076

4.597

Проценат неправилности

13,7%

16,7%

13,6%

Казнене мере

104

111

147

Управне мере

850

736

764

 

NazadSve vesti


16349569