Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

03.12.2014. - Формирана Радна група за зелену економију и одрживи развој

На иницијативу министра пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежане Богосављевић Бошковић и министра привреде Жељка Сертића формирана је Радна група за зелену економију и одрживи развој. Данас је одржан иницијални састанак међусекторске Радне групе на коме је одређено да ће основни задатак бити утврђивање институционалних и оперативних модалитета неопходних за ревизију и даљу примену Националне стратегије одрживог развоја. Чланови Радне групе су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства привреде, Привредне коморе Србије, Агенције за заштиту животне средине у УНДП.

 

Главна тема овог састанка била је зелена економија, која представља кључни предуслов за развој, али уједно и приоритет на међународној агенди и у фокусу Европске комисије и њених директората. Зелена економија обухвата енергетску ефикасност, обновљиве изворе енергије, одрживу пољопривреду и управљање отпадом. Ову област је потребно и институционално и финансијски подржати. Циљеви одрживог развоја су заменили миленијумске циљеве. 

 

Радна група ће у наредном периоду предложити мере и активности за спровођење Студије о достигнићима и перспективама на путу ка  зеленој економији и одрживом развоју, посебно са аспекта повезивања потенцијалних инвеститора и могућности отварања нових радних места у области зелене економије. 

 

Предлог конкретних мера и активности, као подршка ревизији и спровођењу Националне стратегије одрживог развоја и пратећег акционог плана, треба да обухвати: Обуке и изградња капацитета; Унапређивање Стратегије и акционог плана (укључујући и пружање подршке раду Савета за одрживи развој, у складу са националним приоритетима, процесом приступања ЕУ и међународним обавезама; Образовање и подизање свести; Подршка спровођењу Одрживог развоја у пракси (пружање подршке иновативним програмима и пројектима одрживог развоја на нивоу локалних смоуправа).

 

 

NazadSve vesti


17436819