Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

28.11.2014. - „Књажевац“ – прва српска ознака за вина по европским стандардима

Након успешно реализованог пројекта Министарства пољопривреде и заштите животне средине, који је финансирала Европска унија, као и помоћи Немачке организације за помоћ и сарадњу (GIZ) у источној Србији, Удружење произвођача вина са будућом ознаком географског порекла „Књажевац“ је прво удружење које је у Србији у званичној процедури за успостављање ознаке за вино по ЕУ “PDO/PGI” систему  географског порекла. Удружење произвођача вина са будућом ознаком географског порекла „Неготинска Крајина“ је у завршној фази процедуре за предају апликације за успостављање ове ознаке из источне Србије.


Успостављање ових ознака географског порекла за вина усаглашених са ЕУ регулативом уследило је након израде рејонизације виноградарских географских производних подручја Србије и доношења законских и подзаконских аката неопходних за њихову регистрацију. Након регистрације у Србији, ове ознаке ће моћи да се региструју у Европској унији и буду у ЕУ електронској бази ознака за вина E-Bachuss.  


„Министарство је у стопу пратило ЕУ регулативу и уз помоћ твининг пројекта је 2013. године створила и услове за регистрацију ознака географског порекла за вина по новом ЕУ систему. Како би се произвођачима вина помогло да што лакше дођу до нових ознака, након трогодишњег напорног рада успостављена је и нова рејонизација виноградарских подручја, где су уз велику помоћ домаћих и италијанских стручњака дати најбитнији климатски, земљишни, виноградарски и винарски елементи за доказивање везе између карактеристика наших виноградарских подручја и карактеристика вина из којих она потичу“, изјавио је државни секретар Данило Голубовић, у Туристичкој организацији Србије где су данас јавности представљене ове две будуће ознаке географског порекла за вина.


Успостављање ознака географског порекла за вина по новом европском систему представља историјски тренутак у српском винарству, с обзиром да је то потврда унапређења квалитета у Србији и промоција наших вина, земље и регија, из којих вина са географским пореклом долазе. Тиме се наглашава и напредак који Србија има у усклађивању са ЕУ захтевима, што је и потврђено у последњем Извештају Европске комисије по питању напретка у 2014. години, где се вински сектор истиче као област убрзаног напретка.


„Министарство ће наставити са подршком овом сектору, коме се заиста посвећује посебна пажња. Управо у области географског порекла вина обезбеђене су бројне повољности, од бесплатног уписа у Виноградарски регистар, контроле производње вина, лабораторијског испитивања вина и сензорног оцењивања без икаквих трошкова по произвођаче, до могућности рефундације дела трошкова за израду студија за вина са географским пореклом, различитих анализа, трошкова промоције ознака географског порекла вина на домаћим и међународним сајмовима, у медијима, часописима и др, па чак и рефундације дела трошкова за ангажовање професионалних лица у удружењима која су заштитила ознаке географског порекла“, нагласио је државни секретар Голубовић.


 

 

NazadSve vesti


11819370