Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

18.11.2014. - Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2014. години

Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације  система квалитета и безбедности хране у 2014. години.

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:

1.    Трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2014. години;

2.    Трошкова контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, са географским пореклом чија је контрола и сертификација производње завршена у 2014. години од стране овлашћених организација;

3.    Трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од стране овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2014. години;

4.    Трошкова за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране: ИСО 22000, ГЛОБАЛГАП, БРЦ, ИФС, ФССЦ 22000, ГОСТ-Р, ХАЛАЛ, КОСХЕР у 2014. години;

5.    Трошкова за контролу и сертификацију производа без глутена у 2014. години.

Право да конкуришу имају:

    правна лица – регистрована у Агенцији за привредне регистре;

    физичко лице – носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства;

    земљорадничка задруга.

NazadSve vesti


17308925