Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

18.11.2014. - Отворен билатерални скрининг за Преговарачко поглавље 27 - Животна средина

Билатерални скрининг за Преговарачко поглавље 27 – животна средина и климатске промене почиње данас и трајаће до 21. новембра 2014. у Бриселу. Поглавље 27 – животна средина представља најзахтевније, најобимније, најкомплексије и најскупље подручје у преговорима.


“На билатералном скринингу ће бити представљене све области животне средине: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, заштита природе, бука, климатске промене, индустријско загађење, хемикалије, цивилна заштита, заштита вода”, изјавила је данас министар Богосављевић Бошковић.


Такође, биће представљено тренутно стање у погледу транспозиције, односно имплементације ЕУ прописа релевантних за поједину област, као и планови у погледу достизања потпуне усклађености са ЕУ прописима у области животне средине, као и решење проблема финансирања.


„Република Србија је наплатила загађивачима еколошку таксу и сада је  исплатила дуг од 1,6 милијарди динара рециклерима за целу 2013. годину, на основу накнаде за управљање опасним отпадом. Тренутно у рециклажној индустрији је запослено преко 1000 радника непосредно и посредно преко 10 000 људи – сакупљача. Тренутно се ради на проналажењу адекватног решења за  формирање ФОНД-а, како би се решио проблем континуираног финансирања у области животне средине“, истакла је министар.


Укратко ће бити представљени и планови реализације предстојећих активности у циљу остварења пуне усклађености са ЕУ прописима у области животне средине. Скрининг извештај ће бити доставњен у другој половини 2015. године.

NazadSve vesti


17310081