Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

10.11.2014. - РЕЗУЛТАТИ ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЛИМУНУ

Поводом нетачних информација које су се путем појединих медија појавиле у јавности, а које се односе на количину присуства средстава за заштиту биља у воћу, надлежне службе Министарства пољопривреде и заштите животне средине су поред редовних, урадиле и ванредно узорковање лимуна. Према налазима акредитованих лабораторија и то СП „Лабораторија“ Бечеј и Градски завод за јавно здравље у Београду, присуство активне материје „Имазалил“ је у оквиру дозвољених граница. Резултати анализе показали су да се присуство „Имазалила“, како само у кори лимуна, тако и у целом плоду заједно са кором, креће од 0,01 до 1,996 мг/кг, што представља и до 500 пута мању количину поменуте материје од дозвољене, јер је горња граница 5 мг/кг.


У складу са наведеним, апелујемо, али и упозоравамо медије, удружења и појединце, да не шире панику међу грађанима на основу нетачних информација, као и да не нарушавају стабилно и неометано функционисање кључних институција у области контроле безбедности хране. Верујемо да је заштита истине и интереса јавности и грађана искључива улога коју медији имају у друштву, због чега очекујемо да је у потпуности и савесно заузму.

NazadSve vesti


17308977