Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

26.08.2014. - Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji PočetakSaopštenja životne sredine

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, OEBS organizujeskup „Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji“ 29. avgusta 2014. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac.

Cilј ovog projekta je unapređenje zaštite voda na teritoriji Republike Srbije, kroz pobolјšanje informisanosti različitih cilјnih grupa o primeni podzakonskih akata iz ove oblasti i obavezama koje iz njih proističu. S obzirom na opredelјenost politike zaštite voda ka sprečavanju zagađenja na samom njegovom izvoru, akcenat je stavlјen na Uredbu o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje. Implementacija ove Uredbe zahteva i značajna inicijalna finansijska ulaganja, zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i uvođenja najbolјih dostupnih tehnika, ali takođe doprinosi smanjenju gubitaka i unapređenju proizvodnje, a dugoročno gledano i značajnom smanjenju ulaganja u saniranje posledica zagađivanja.

U okviru projekta organizuje se seriju prezentacija na kojima će biti detalјnije prikazana podzakonska akta koja uređuju oblast zaštite voda, kao i obaveze koje iz njih proističu, i to: Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 24/14), Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/12), kao i Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 67/11 i 48/12).

Ovo je nastavak saradnje iz 2013. godine, kada su uz podršku Regionalnih privrednih komora i Arhus centara održani skupovi u 10 opština i gradova u Srbiji namenjeni različitim cilјnim grupama na kojima su upoznati sa obavezama koje proističu iz akata koji regulišu oblast zaštite voda, kao i sa temomfinansiranja infrastrukturnih projekata za oblast tretmana otpadnih voda. Jedan aspekt promocija bio je i dobijanje povratnih informacija o primeni navedenih podzakonskih akata koje se mogu iskoristiti za unapređenje regulative u oblasti zaštite voda u Republici Srbiji.

U toku 2014. godine do sada su organizovani skupovi u Zrenjaninu, Smederevu, Šabcu, Vrbasu, Užicu. Planirano je održavanje skupova i u Vranju, Pirotu i Beogradu, a dana 29. avgusta 2014. godine sa početkom u 11 časova skup će biti održan u Kruševcu, u prostorijama Regionalne privredne komore (Ulica Balkanska 63, sprat IV).

NazadSve vesti


17617095