Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.08.2014. - Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavlјanje EMAS sistema

Nastavak projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavlјanje EMAS sistema“.

Nakon uspešnog završetka projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavlјanje EMAS sistema“, koji se realizuje u Srbiji od septembra 2012. godine, projekat je produžen za period od jula 2014. godine do septembra 2015. godine.

Aktivnosti koje su planirane biće usmerene na razvoj Plana za implementaciju posebnih direktiva (DSIP)za Direktivu o industrijskim emisijama (Direktiva – 2010/75/EU). Ove dodatne aktivnosti biće nadogradnja rezultata koji su postignuti ovim projektom u njegovoj početnoj fazi implementacije, a to su:

Unapređenje pravne osnove za punu transpoziciju(IED,Sevesoi EMAS) Jačanje institucionalnih kapaciteta i procedura za sprovođenje relevantnih zakona Procena znanja i sposobnosti privatnog sektora da se uskladi sa relevantnim zakonodavstvom Razvoj organizacije i proceduralnog okvira za efikasno sprovođenje zakona koji slede najbolјe prakse zemalјa članica EU Pružanje pomoći regulatornim telima i operaterima kako bi se uskladili sa relevantnim zakonodavstvom (razvijanje modela dozvole, planova za vanredne situacije, priprema odabranih operatera za EMAS sertifikaciju itd.)

Plan za implementaciju posebnih direktiva će uklјučivati rasporede i prekretnice, strategije finasiranja i planove za obezbeđivanje javnog i privatnog investiranja u infrastrukturui tehnologiju koji su potrebni radi potpune implementacije Direktive o industrijskim emisijama. Vlada Republike Srbije će nakon finaliziranja koristiti Plan za implementaciju posebnih direktiva tokom procesa pregovaranja sa EU kako bi se formulisali pregovarački stavovi i stvorili uslovi za dobijanje tranzicionog perioda kada Srbija postane zemlјa članica EU.

NazadSve vesti


17381374