Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.08.2014. - Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

KORISNICI PODSTICAJA Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju: 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2. preduzetnik i, 3. pravno lice.

Rok za podnošenje Konkursne prijave je do 15.11.2014.

NazadSve vesti


17308968