Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.08.2014. - Do građevinske dozvole za 99 dana

U Palati Srbija, u ponedeljak 4. avgusta, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) organizovali su javnu raspravu o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. Skup kojem je prisustvovalo oko stotinu predstavnike privrede, poslovnih asocijacija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, otvorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. - Strateški cilj Vlade Srbije je da poveća udeo građevinske industrije u BDP. Taj udeo je sada oko 4% i nalazimo se veoma nisko na svetskoj listi. Naša želja je da građevinska industrija radi, da se otvaraju nova radna mesta, a jedan od preduslova je jasan Zakon o planiranju i izgradnji – rekla je Mihajlović. Ona je kao ključne karakteristike izmena izdvojila skraćenje vremena za koje će investitori dobijati građevinsku dozvolu i izrazila očekivanje da to neće trajati duže od 28 dana. Takođe, skraćen je broj procedura sa 18 na 13. Mihajlović je istakla da su sve zainteresovane strane prihvatile novi koncept i sada je najveća briga brzina implementacije zakona odnosno da li će postojati tehničke mogućnosti za primenu. Ministarka je navela da će javna rasprava trajati do 20. avgusta, a do 1. septembra izmene Zakona trebalo bi da budu usvojene na sednici Vlade. Kako je ocenila, novi sistem za izdavanje građevinskih dozvola trebalo bi da u punoj snazi zaživi sredinom sledeće godine. Suzan Kutor, direktorka kancelarije za ekonomski razvoj Misije USAID u Srbiji, izjavila je da su izmene ovog propisa neophodne da bi olakšale privredi razvoj poslovanja i zapošljavanje novih ljudi. Ona je naglasila da je trenutni nacrt rezultat dve godine rada, u kojem je USAID učestvovao brojnim analizama i predlozima kako smanjiti troškove i vreme potrebno za izdavanje dozvola. „Znamo da unapređenje sistema samo počinje novim zakonom. Veoma je važna i primena i zato pozivamo Vladu da formira koordinaciono telo koje će raditi na implementaciji novog sistema, da što pre obezbedi podzakonske akte i obuči službenike“, rekla je Kutor. Potpredsednica Upravnog odbora NALED-a Ana Brnabić smatra da je ovo jedan od najvažnijih propisa za privredu i da deo problema sa manjkom investicija leži u negativnoj slici Srbije. Kako je podsetila, naša zemlja je na Doing business listi Svetske banke 182. od 189 zemalja u kategoriji efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola, a proces dobijanja odobrenja za gradnju je 3,5 puta skuplji nego u zemljama regiona. Ona je izrazila priznanje Ministarstvu što se brzo uhvatilo u koštac s tim problemom i što su po prvi put otvorena vrata svim zainteresovanim stranama da utiču na kreiranje propisa. „Ovo je najbolji primer kako praviti važne sistemske zakone. Pokazana je otvorenost prema razmišljanjima sva tri sektora društva. Trebalo bi da i druga ministarstva prate ovaj primer kako se

organizuje javna rasprava“, ocenila je Brnabić.

Ona je podsetila da se, prema Barometru propisa NALED-a, sa donošenjem podzakonskih akata u Srbiji

kasni u proseku 800 dana i istakla da usvajanjem izmena zakona posao neće biti završen ukoliko i akti ne

budu brzo doneti. Kao ključni predlog NALED-a Brnabić je naglasila potrebu za uvođenjem sistema

elektronskog izdavanja dozvola.

Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damnjanović detaljnije je predstavila nova

rešenja. Kako je navela, proces dobijanja građevinske dozvole sada će imati 9 do 10 koraka i vreme

potrebno za njeno dobijanje biće smanjeno sa 269 na 99 dana. Ona očekuje da će predložene mere

doneti veću ponudu uređenih lokacija za gradnju, veće učešće javnosti u izradi planskih akata,

eliminisanje 20 suvišnih postupaka, obezbediti jedan kanal komunikacije između investitora i lokalne

samouprave i pomoći razvoju efikasnije i odgovornije javne uprave. Takođe, Damnjanović očekuje rast

učešća građevinske industrije u BDP, brzo povećanje broja novih radnih mesta i bolju ukupnu privrednu

aktivnost.

Jelena Bojović, direktorka Programa za regulatornu reformu u NALED-u, predstavila je okupljenima

jednu od najvažnijih novina – objedinjeni postupak. U resornom ministarstvu, Pokrajini i lokalnim

samoupravama biće neophodno formiranje nove organizacione jedinice gde će investitor na jednom

mestu završavati sve poslove oko dobijanja građevinske dozvole. Ta procedura stupiće na snagu 31.

oktobra. Takođe, za 1. jun 2016. planiran je start elektronskog sistema razmene dokumenata između

nadležnih organa što će značajno smanjiti troškove i vreme za dobijanje odobrenja za gradnju.

Kao veoma važnu novinu, Bojović je navela uvođenje elektronskog javnog registra kod nadležnih organa

koji će voditi računa o poštovanju nove procedure i imati pravo da podnosi prekršajne prijave protiv

javnih preduzeća ili institucija ukoliko ne postupaju na način propisan zakonom i u zadatim rokovima.

Takođe, u Agenciji za privredne registre funkcionisaće centralni registar koji će obavljati dvostruku

kontrolu jer će kontrolisati i rad lokalnih registara objedinjene procedure. Na svaka 3 meseca, centralni

registar će Vladu izveštavati da li i kako funkcioniše novi sistem izdavanja građevinskih dozvola.

Dušan Vasiljević, šef Tima za regulatorne reforme u privredi u USAID Projektu za bolje uslove poslovanja,

predstavio je doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će zameniti naknadu. Naknadu je nazvao

najvećim parafiskalnim nametom u postojećem sistemu izdavanja građevinske dozvole, koji je u ceni

kvadrata učestvovao i do 400 evra. On je naglasio da će doprinos odražavati realnu cenu opremanja

građevinske lokacije i biće propisan maksimalni iznos jer se dešavalo da lokalne samouprave

zaračunavaju nerealno velike iznose. Vasiljević je podsetio da je naknada za uređenje građevinskog

zemljišta do sada činila u proseku tek 1,43% prihoda gradova i opština i ocenio da njeno ograničavanje

lokalne samouprave neće preterano osetiti.

NazadSve vesti


17617019