Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.08.2014. - Početak primene Protokola uz SSP povodom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj Uniji

U Briselu je 25. juna 2014. godine potpisan Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, povodom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji (u daljem tekstu Protokol). Prema odredbama člana 14. navedenog Protokola, datum privremene primene je prvi dan drugog meseca nakon dana potpisivanja. U skladu sa tim, Protokol će se primeniti od 1. avgusta 2014. godine. Po usvajanju Zakona o potvrđivanju Protokola u Narodnoj skupštini Republike Srbije, isti će biti objavljen u službenom glasniku Republike Srbije. Ovim Protokolom Srbija i EU obezbeđuju jedna drugoj dodatne koncesije za poljoprivredne proizvode na osnovu količina koje su tradicionalno realizovane u trgovini poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Republike Hrvatske, u periodu 2009-2011. godina. Dodatne koncesije su dogovorene putem preferencijalnih kvota. Uvozne kvote su dostupne su svim članicama EU ne samo Hrvatskoj, a izvozne kvote Republike Srbije se odnose na EU u celini. Saglasno odredbama člana 11. Protokola, količine predviđene dogovorenim kvotama se za 2014. godinu preračunavaju se srazmerno osnovnoj godišnjoj količini, uzimajući u obzir deo godine koji je protekao do datuma primene ovog Protokola. Napomene vezane za korišćenje kvota: - U odnosu na preferencijalne carine dogovorene u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (u daljem tekstu SSP), za određene tarifne oznake u okviru Protokola odobrene su dalje koncesije u okviru dogovorenih kvota. Po realizaciji kvota, uvoz se nastavlja po preferencijalnim carinama koje važe po SSP, a izbor preferencijalne carine za iste preferencijalne pozicije može biti po izboru uvoznika. - Vezano za tarifnu oznaku 1005 10 15 i 1005 10 18, zbog izmene numeričkih oznaka, od perioda potpisivanja SSP do perioda primene Protokola uz SSP, koja se sastoji u razdvajanju tarifnih oznaka zavisno od vrste hibrida, kvota od 270 tona praktično se odnosi na: ex 1005 10 18 (kukuruz, seme dvostrukog hibrida i top cross hibrida). -Preferencijalna carina navedena u okviru kvote primenjuje se bez bilo kakvih daljih dodataka (isti princip kao u CEFTA i svim sporazumima o preferencijalnoj trgovini). To znači da za uvoz na pr. 70 tona, koliko iznosi kvota za određene tarifne linije iz 0402 „Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje“ preferencijalna carina iznosi svega 5%. - Na sve uvozne preferencijalne kvote primeniće se, kao i do sada, princip: „prvi došao, prvi uslužen“, osim za raspodelu kvote za cigarete za koju je Vlada donela posebnu Odluku.

Radi primene Protokola, Vlada je usvojila sledeće propise koji će se primenjivati od 1. avgusta

2014. godine:

1. Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik“ br.

73/14),

2. Odluka o izmenama i dopuni odluke o izvozu šećera u zemlje Evropske unije („Službeni

glasnik“ br. 77/14),

3. Odluka o uvozu cigareta iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi godinu („Službeni

glasnik“ br. 79/14),

4. Odluka o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se

plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik“ br.

79/14).

NazadSve vesti


17381890