Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

31.07.2014. - Podrška Austrije Srbiji na putu evrointegracija

Tokom sastanka bilo je reči o saradnji Republike Austrije posebno oko pomoći i podrške Republici Srbiji u procesu harmonizacije zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao i sprovođenju novousvojenih zakona. Austrijski ambasador je rekao da će Austrija pomoći Srbiji u pripremi za pregovore sa EU,i izrazio veliko zadovoljstvo povodom dosadašnje saradnje na zajedničkim projektima dve države. Zvaničnici su se načelno saglasili oko daljih koraka koji će biti preduzeti u pravcu buduće saradnje, po pitanju projekata, kao i EU integracija.

NazadSve vesti


17310189