Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

31.07.2014. - Nova tehnologija za prevenciju od požara za parkove prirode "Mokru Goru“ i "Taru"

Republika Srbija spada u srednje šumovite zemlje sa 29,1% pošumljene teritorije, i znatno je niža od evropske, te je u cilju zaštite od požara važno preventivno delovanje, ali i pravovremeno otkrivanje i intervencija eventualno nastalih požara „ rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković na skupu na kojem je predstavljen projekat pod nazivom „Uvođenje IKU ( IQ ) tehnologije u sistem zaštite od požara u zaštićenim područjima od nacionalnog interesa“ koji se održava na Nacionalnom ekološkom centru i hotelu „Čarobni breg“ pri Parku prirode „Mokra Gora“ d. o. o. Skupu su prisustvovali pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Slobodan Erdeljan , generalni direktor kompanije IKU Vajrles (IQ Wireless) Holger Vogel ,zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije, Goran Nikolić i direktor Parka prirode Mokra gora d.o.o. prof.dr Lidija Amidžić.

Požari predstavljaju globalni problem rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Slobodan Erdeljan i naglasio da je u tom smislu veoma važna rana detekcija požara kako bi se izbegle moguće katastrofe. Zbog toga je resorno ministarstvo kroz Programe i Planove upravljanja obavezalo upravljače zaštićenih područja da u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, predvide mere zaštite od požara.

Predstavnik kompanije IKU Vajrles (IQ Wireless) Holger Vogel, objasnio je pristnima da je njegova firma u saradnji sa nemačkim Institutom za razvoj svemira, razvila sistem za rano otkrivanje požara, koji u svetu pokriva preko pet miliona hektara šume. Vogel je izrazio lično zadovoljstvo što je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine zainteresovano za dugoročno partnerstvo za razvijanje jednog ovakvog sistema.

„Primenom savremenih tehnologija za ranu detekciju požara kao što je IKU tehnologija omogućiće se pravovremena reakcija ali i zaštita flore i faune u zaštićenim područjima“ - rekla je direktor Parka prirode Mokra gora d.o.o. prof.dr Lidija Amidžić , i zahvalila se ministarstvu na tome što su za područja budućeg projekta izabrani park prirode „ Mokra gora“ i nacionalni park „ Tara“.

Park prirode "Mokra Gora" i Nacionalni park "Tara", područja su sa najvećim rizikom od požara,pa je potreba za uvođenjem i finansiranjem IQ tehnologije na svim zaštićenim područjima od nacionalnog interesa,jer ova područja predstavljaju stanište endema reliktne vrste četinara – Pančićeve omorike (Picea omorika).

NazadSve vesti


17311286