Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

23.07.2014. - Koordinacija razvoja i razvojno planiranje u Srbiji

Razvojno planiranje je važno za proces pristupanja Evropskoj uniji i za dalji razvoj Srbije, ocenili su danas učesnici okruglog stola o koordinaciji razvoja i razvojnog planiranja i definisanju investicionih prioriteta Srbije. Skup su zajednički organizovali Centar za evropske integracije Srbije i Nemačka vladina agencija za razvojnu pomoć GIZ. Na skupu su govorili direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Miloš Ignjatović, direktor Agencije za prostorno planiranje Dragan Dunčić, Goran Živkov, konsultant SEEDEV-a i prof.dr Mojmir Mrak, ekspert u pregovorima Slovenije sa EU

Direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Miloš Ignjatović je istakao da su u Nacionalnom planu regionalnog razvoja, koji je sada u formu nacrta, povezane sve relevantne informacije počev od lokalnog, preko regionalnog i nacionalnog nivoa i na taj način predočena je jasna sliku u kom pravcu bi trebalo da se realizuje politika regionalnog razvoja. Prema njegovim rečima, radna grupa će uskoro finalizirati Nacionalni plan i uputiti ga na javnu raspravu i dalje na usvajanje od strane Narodne skupštine.

Slovenački ekspert u pregovorima sa EU, profesor Mojmir Mrak je istakao da razvojno planiranje mora da usaglasi potrebe i želje sa makroekonomskim mogućnostima i ocenio da je ono izuzetno značajno za zemlje kandidate u procesu priprema za pristupanje uniji. On je istakao da zemlje kandidati ne plaćaju ništa u budžet EU, već dobijaju pare iz predpristupnih fondova, a da zemljama članicama, koje daju novac u budžet unije, može da se desi da nemaju pristup fondovima ako ne izrade razvojni plan.

Ova tema je bitna za poziciju Srbije u pregovaračkom procesu i za njenu budućnost, jer ono što sada zacrtamo u planu uticaće na privredni razvoj, rekla je Jovana Jovanov iz Centra za evrointegracije Srbije. Ona je naglasila da je izrada plana deo prilagođavanja Srbije EU.

Vođa projekta podrške procesu evropske integracije Srbije GIZ Andrej Horvat je rekao da regionalni razvoj zemlje ne podrazumeva samo priču o razvoju opština, već cele zemlje. On je kazao da su u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom EU važne i institucije i zakonodavstvo.

NazadSve vesti


17612606