Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

23.07.2014. - Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini

Raspisuje se konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe za usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača, utvrđenih Pravilnikom o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta („Službeni glasnik RS”, broj 59/13 i 63/14 – u daljem tekstu: Pravilnik), koji se odnose na:

1) upravljanje gazdinstvom, i to na: (1) knjigovodstvo i računovodstvo na gazdinstvu, (2) izradu projekata i biznis planova za planiranje razvoja gazdinstva sa procenom opravdanosti investicije, planiranjem korišćenja i upravljanja prirodnim resursima;

2) unapređenje prodaje, i to na: (1) strukovno udruživanje i zajednički plasman poljoprivrednih proizvoda, (2) pakovanje i marketing, (3) zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda, (4) standarde u proizvodnji, preradi i prodaji;

3) podršku razvoju sela kroz strateško planiranje i programiranje na nivou lokalne zajednice;

4) unapređenje malih poljoprivrednih gazdinstava, i to na: (1) multifunkcionalnu poljoprivredu i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti, (2) integralnu i organsku poljoprivredu, (3) primenu dobrih poljoprivrednih praksi, (4) obuku u ruralnom turizmu i agro-turizmu za poljoprivredna gazdinstva.

Podnosilac prijave, u skladu sa Pravilnikom, može da ostvari pravo na korišćenje podsticaja za jedan program iz tačke I. ovog konkursa, i to u iznosu od 973.906 dinara.

Pravo na podnošenje prijave na konkurs imaju lica, u skladu sa članom 4. Pravilnika, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i pravna lica i preduzetnici koji su po sprovedenom konkursu zaključili ugovor o izvršavanju poslova u skladu sa Uredbom o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 34/14).

Uz prijavu za konkurs podnosi se program iz tačke I. ovog konkursa, koji sadrži: 1) polazne osnove sa opisom postojeće situacije, a naročito opis koji se odnosi na: opšte stanje,

probleme, razloge zbog kojih je izabrana odgovarajuća oblast;

2) cilj programa;

3) očekivani rezultat sa jasno definisanim indikatorima merila ostvarenosti rezultata;

4) način implementacije – opis načina sprovođenja programa (predstaviti obim i dinamiku

aktivnosti sa predviđenim troškovima i dinamikom trošenja budžeta, kao i opis posla izvršioca i

definisati broj izvršilaca uz obaveznu podelu odgovornosti i vođstva);

5) budžet (predstaviti ukupan trošak i distribuciju korišćenja sredstava);

6) tačan spisak mesta ili sela koja će biti obuhvaćena obukom, broj predviđenih učesnika obuka,

predavanja i radionica (broj direktnih korisnika implementacije programa);

7) detaljan plan obuka, predavanja i radionica sa brojem časova teorijske i praktične nastave;

8) detaljan plan distribucije materijala nastalih implementacijom programa (lifleti, brošure,

uputstva i CD-ovi).

Podnosilac prijave na konkurs mora da priloži i:

1) izvod iz Registra privrednih društava;

2) podatke o otvorenom posebnom namenskom računu za isplatu sredstava za ove namene;

3) potpisanu izjavu predavača, odnosno trenera da prihvata učešće u realizaciji programa;

4) radnu biografija predavača, odnosno trenera sa dokazom o obučenosti za predloženu oblast

obuka, predavanja ili radionica (diplome, sertifikati, licence i/ili potvrde o pohađanju obuke);

5) izjavu odgovornog lica da program nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja;

6) izjavu odgovornog lica o sopstvenom učešću u finansiranju programa čija je procenjena

vrednosti preko 973.906 dinara.

Ukoliko je podnosilac prijave za realizaciju programa predvidvideo sredstva u iznosu većem

973.906 dinara, mora da dostavi dokaz da je iz sopstvenih sredstava obezbedio sredstva preko

tog iznosa, a do visine procenjene vrednosti programa.

Neće biti razmatrane prijave na konkurs ukoliko je program finansiran iz drugih izvora javnog

finansiranja.

Prihvatljivi troškovi predstavljeni u budžetu programa odnose se na:

1) troškove za naknade angažovanih predavača, odnosno trenera u visini koja ne prelazi od 30%

od procenjene vrednosti programa;

2) operativne troškove, i to:

- troškove kancelarijskog materijala;

- nabavka opreme (laptop-računari, štampači, projektori, projektna platna, flip chart, diktafoni,

prezenteri, i slično);

- troškove učesnika obuka, predavanja ili radionica (organizovani prevoz učesnika obuke i

troškovi keteringa) u visini koja ne prelazi 10% od procenjene vrednosti programa;

- troškovi organizovanja obuka, predavanja ili radionica (putni troškovi i iznajmljivanje

prostora,) u visini koja ne prelazi 10% od procenjene vrednosti programa;

- troškove štampanja materijala (npr. brošure, uputstva, lifleti i slično);

- troškove informisanja javnosti-medija.

Rok za podnošenje prijava: 25.07.2014. godine.

NazadSve vesti


17311318