Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

23.07.2014. - Radni susret ministra Vulina i članova NALED-a

Kakvi su planovi Vlade i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za podsticanje zapošljavanja i unapređenje socijalne politike, šta donosi novi Zakon o radu i može li se unaprediti funkcionisanje rada, teme su o kojima se razgovaralo na radnom susretu ministra Aleksandra Vulina i članova i partnera NALED-a, 9. jula 2014. godine u hotelu Haytt. Izmene Zakona o radu ući će u utorak u skupštinsku proceduru i biće usvojene do kraja jula. Jedina odredba čija sudbina još nije rešena jeste prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, dok će ostali članovi ostati onakvi kakvi su u sadašnjem nacrtu, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. On je naglasio da je želja Vlade Srbije bila da se u Zakonu o radu izmene sve odredbe koje će ambijent za poslodavce učiniti boljim, ali vodeći računa o interesima radnika. Ministar Vulin je ocenio da te izmene jesu važne, ali da same ni izbliza nisu dovoljne da podignu Srbiju na svetskim listama konkurentnosti. „Biće usvojene u paketu sa zakonima o stečaju i privatizaciji i to su zakoni koji zajedno mogu da naprave razliku“, rekao je Vulin. „Sve što radimo u Zakonu o radu ne radimo da bi neko ostao bez posla, naprotiv. Ovaj Zakon će sigurno doprineti novom zapošljavanju“, ocenio je ministar za rad i dodao da javna rasprava traje pet meseci i da se ništa neće dobiti ukoliko bude produžena za još 20 dana. Ministar Vulin je pohvalio kompanije u članstvu NALED-a kao najbolji deo privrede koji redovno izmiruje obaveze prema državi i zaposlenima i ocenio da su uputili dobre predloge za izmene Zakona o radu, od kojih su gotovo svi uvaženi, a nisu bili u suprotnosti sa interesima radnika. Govoreći o ključnim izmenama u Zakonu, ministar Vulin rekao je da će se minuli rad plaćati samo za staž kod poslednjeg poslodavca što nije u korist onih koji bi tek trebalo da počnu da rade, ali će učiniti isplativijim zapošljavanje starijih osoba, koje najteže dolaze do posla. S druge strane, kao problem je naveo to što će biti propuštena prilika da se reguliše rad agencija za zapošljavanje. Novi Zakon o radu predviđa i odredbu prema kojoj zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa, stiče pravo da koristi godišnji odmor kod novog poslodavca posle mesec dana neprekidnog rada. Ministar Vulin je podsetio i na to da će novim Zakonom o radu prvi put biti precizno definisana pravila o prostupku dobijanja otkaza, što se ne može posmatrati kao antiradnička mera. Član Upravnog odbora NALED-a i generalni direktor kompanije Bambi Miroslav Miletić istakao je da u oblastima kao što je utvrđivanje minimalne cene rada, preraspodela radnog vremena ili određivanje osnovnice za obračun naknade zarade tokom odmora postoji još prostora za unapređenja i da je NALED spreman da pruži pomoć konkretnim predlozima i rešenjima.

Takođe NALED, kao udruženje koje zagovara izbalansirana rešenja nije zadovoljan činjenicom da u

pregovorima socijalnih partnera, nezaposleni, kojih na zvaničnoj evidenciji ima više od 750.000, nisu bili

zastupljeni na odgovarajući način.

„NALED je jedini koji se založio za nezaposlene i u saradnji sa USAID-om i RTS-om kroz kampanju „Pitajte

kada“ skrenuli smo pažnju spotom „Đavolja posla“ na neke od prepreka u Zakonu o radu koji destimulišu

zapošljavanje“, rekao je Miletić i pozvao na produžavanje javne rasprave ocenivši da postojeći nacrt neće

zadovoljiti poslodavce i sindikate.

Miletić je podsetio da je NALED formirao Savez za fer konkurenciju u kojoj su okupljene kompanije koje

redovno izmiruju sve obaveze prema državi i zaposlenima, posluju legalno i značajn

o doprinose domaćoj ekonomiji, a spremne su da pomognu i u suzbijanju najvećeg problema – sive

ekonomije i pozvao državu da ih institucionalno prepozna i nagradi.

- Predlažemo sastavljanje Bele liste odgovornih kompanija, a nadamo se i da će nadležne institucije

podržati NALED-ov program certifikacije kompanija koje su dokazale svoju društvenu odgovornost ne

samo putem donacija već i ponašanjem prema zaposlenima, dobavljačima i zajednici u kojoj posluju –

rekao je Miletić.

Ministar za rad i njegovi saradnici predstavili su liderima javnog, privatnog i civilnog sektora iz članstva

NALED-a planove kada je reč o unapređenju rada inspekcije rada, kao i socijalne politike. Takođe,

predstavljene su izmene zakona koji reguliše penzijsko osiguranje i predviđa izjednačavanje starosne

granice za odlazak u penziju za žene i muškarce na 65 godina. Ocenjeno je da niko nije zadovoljan takvim

rešenjem, ali je ono nužno jer bi ovim tempom moglo da se dogodi da vrlo brzo odnos zaposlenih i

penzionera bude jedan prema dva što bi bilo nemoguće finansirati.

Kada je reč o inicijativi NALED-a u okviru antibirokratske kampanje „Pitajte kada“ da se smanji broj

dokumenata potrebnih porodiljama i njihovim poslodavcima za osvarivanje prava na naknadu tokom

odsustva, ministar rada saopštio je da je već formirana radna grupa u Ministarstvu koja radi na

izmenama Zakona o finansijskoj podršci poridici s decom, koja će do kraja godine smanjiti rešiti taj

problem. „Ima nesavesnih poslodavaca koji odugovlače isplatu novca porodiljama. Postoji inicijativa da

se naknada isplaćuje direktno porodiljama, ali moramo da nađemo mehanizam koji neće stvoriti nove

zloupotrebe“, rekao je Vulin.

Odgovarajući dalje na pitanja članova iz oblasti smanjenja administrativnih troškova i suvišne

administracije, ministar Vulin je podsetio da će radne kljižice otići u zaborav. Tokom diskusije, članovi

NALED-a predložili su ministru Vulinu nekoliko mera za podsticanje zapošljavanja, među kojima su

podrška države malim i srednjim preduzećima u zapošljavanju novih radnika i posebni podsticaji

kompanijama koje žele da zaposle nove radnike, a posluju na teritoriji nerazvijenih opština.

NazadSve vesti


13117197