Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

08.07.2014. - Poslovno okruženje kao poluga razvoja u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu održao je konferenciju za novinare na temu saradnje sekretarijata i NALED-a na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u Vojvodini.

Sekretar Bugarski je naglasio da je saradnja sa NALED-om veoma uspešna, jer se konceptualno poklapaju ciljevi, a saradnja u oblasti certifikacije opština u vezi povoljnog poslovnog okruženja je dala najbolje rezultate, jer su do sada 23 opštine u Vojvodini sarađivale sa NALED-om, a pritom se promovišu primeri dobre prakse kroz kampanju za promociju investicija na Aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu.

- Više od polovine vojvođanskih opština je prošlo proces certifikacije ili su u fazi recertifikacije prema NALED-ovom BFC programu, a “vojvođanski standard” je instrument promene ukupnog okruženja i zaokreta u javnoj administraciji, jer želimo da ona bude servis građana i privrede, da se modernizuje i da se pripreme za ono što im dolazi u susret, u procesu evro-integracionih procesa – rekao je sekretar Bugarski. Po njegovim rečima 30 gradova i opština u Vojvodini ima strategiju razvoja za period 2014-2020, a u svim lokalnim samoupravama postoji kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Kako je najavio sekretar Bugarski, do kraja godine će 40 jedinica lokalne samouprave imati “sistem 48 sati”, gde će građani moći lakše i brže da komuniciraju sa administracijom.

- Vojvodina sa 26 odsto učestvuje u ukupnom izvozu Srbije, u njoj je realizovano 45 odsto stranih investicija, a poslednji podatak privrednog rasta po regionalnoj “Eurostat” tehnologiji “Nuts 2” nivoa, govori o tome da je Vojvodina u 2012. godini ostvarila najveći rast od svih regiona u Srbiji – naglasio je Bugarski. Kako je rekao Bugarski, Sekretarijat će raditi i dalje na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i ohrabrivanju preostalih gradova i opština da uđu u proces certifikacije i unapred sve procedure i servise u nadležnosti lokalne samouprave.

Na konferenciji je govorila i izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Violeta Jovanović, koja je rekla da je saradnja sa resornim sekretarijatom važna, jer su članovi ove asocijacije pored privrede i OCD, upravo lokalne samouprave.

- Saradnja sa Sekretarijatom na certifikaciji opština traje već niz godina, a realizacijom projekta “Povoljno poslovno okruženje kao pokretač razvoja Vojvodine” ova saradnja je podignuta na viši nivo. U okviru tog projekta je pokrenuta kampanja za promociju investicija na beogradskom aerodromu, gde se među

opštinama koje trenutno imaju važeći sertifikat nalaze četiri opštine iz Vojvodine, gde je fokus na

konkurentnim sektorima privrede u opštinama Ruma, Kovačica, Kula i Odžaci – rekla je Jovanović.

U okviru saradnje realizovaće se nekoliko okruglih stolova gde će se razgovarati sa privrednicima iz

opština, a jedan takav je organizovan u Pećincima na temu automobilske industrije. Kako je najavljeno,

uslediće i okrugli stolovi na temu farmaceutske i prehrambene industrije, a zavšni okrugli sto će biti u

Novom Sadu, gde će se govoriti o investicionim potencijalima Vojvodine i predstaviti brošura koja će

sažeti investicione potencijale po sektorima.

- Dugoročni cilj je da se kroz saradnju sa sekretarijatom, za opštine koje prođu kroz certifikaciju obezbedi

što više podsticaja i promocije, kao i da se certifikat vrednuje na konkursima Pokrajine prilikom

raspodele sredstava, jer će to biti konkretan motiv za opštine da prođu kroz ovaj zahtevan program i

unaprede poslovni ambijent – naglasila je Jovanović.

O kvalitetu ovogod program govori činjenica da se od 2011. godine sprovodi i u regionu, odnosno Bosni i

Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji, pa se i njihove opštine rangiraju prema BFC kriterijuma, a to otvara

nove mogućnosti za promociju na nivou Jugoistočne Evrope. Zbog toga je cilj da što veći broj lokalnih

samouprava u Srbiji uđe u ovaj proces i da na osnovu njegovih kriterijuma unaprede svoje servise ka

privredi i građanima, da se reformišu i unaprede jer je to najbolji način da opštine daju doprinos u

procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, jer je certifikacija prema BFC programu, postupak pristupanja

EU u malom.

NazadSve vesti


13117148