Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

08.07.2014. - Unaprediti pijačnu prodaju

Sveže živinsko meso, jaja i mlečni proizvodi čine trećinu prometa na pijacama. Neophodna dosledna i stalna primena propisa o bezbednost hrane.

Pijace su veoma važni kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda, kao i hrane životinjskog i biljnog porekla. Unapređenje saradnje inspekcija Ministarstva poljoprivrede i životne sredine sa pijačnim upravama, od velikog je značaja za bezbednost hrane koja se prodaje na pijacama i uopšte za razvoj pijačne delatnosti u Srbiji, zaključeno je na sastanku Upravnog odbora Poslovnog udruženja Pijace Srbije (UPS) – Grupacije za pijačnu delatnost Privredne komore Srbije (PKS).

Pijace doprinose povećanju vrednosti domaće poljoprivredne proizvodnje i razvoju seoskih područja i omogućavaju direktnu vezu proizvođača i potrošača, izjavila je Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i životne sredine.

Na sastanku u PKS razgovaralo se o saradnji pijačnih uprava sa resornim ministarstvom, a predstavnici udruženja „Pijace Srbije“ upoznali su goste sa kapacitetima i mogućnostima pijačne delatnosti u Srbiji i značajem pijaca kao kanala distribucije za poljoprivredne proizvođače, naročito za mala gazdinstva.

U Srbiji na oko 410 pijaca radi bezmalo 80.000 ljudi. U ukupnoj prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda pijace su prošle godine imale tržišni udeo od 19,8 odsto, istakla je Ilinka Vukoja, predsednica Upravnog odbora „Pijace Srbije“. Pijace su za poljoprivredne proizvođače brz, lako prohodan, efikasan i jeftin kanal distribucije, a za kupce jedino mesto na kojem se direktno susreću sa proizvođačima i na kojem im se, po povoljnim cenama, nudi veliki izbor različitih vrsta roba. Koliko su pijace značajne za snabdevanje građana, naročito u velikim urbanim sredinama, govori i podatak da se na pijacama u Beogradu proda devet puta više robe nego što se direktno otkupi od poljoprivrednih gazdinstava u beogradskom regionu, rečeno je na sastanku.

Pijačne uprave rade na poboljšanju uslova prodaje na pijacama, bore se za doslednu i stalnu primenu zakonskih propisa o bezbednost hrane, a tehničkim i tehnološkim inovacijama unapređivaće se poslovanje poštujući osnovne postulate pijačne delatnosti utemeljene u vekovnoj tradiciji i pozitivnim iskustvima, naveo je Savo Duvnjak, izvršni direktor UPS-a.

Grupacija je posebno zainteresovana za unapređenje saradnje sa nadležnim inspekcijskim službama, kako sa ciljem rešavanja niza nedoumica koje se javljaju u praksi, tako i zbog dosledne primene Zakona o bezbednosti hrane na pijacama. To se posebno odnosi na hranu životinjskog porekla koja se prodaje na pijacama – rekao je Predrag Veinović, potpredsednik Upravnog odbora UPS-a. Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ pripremilo je pilot verziju Vodiča za dobru proizvođačku (GMP) i dobru higijensku (GHP) praksu u proizvodnji i prodaji hrane životinjskog porekla na pijacama, sa ciljem da ga u saradnji sa Upravom za veterinu na edukativnim skupovima promoviše i podeli prodavcima na pijacama. Sanja Čelebićanin, načelnica Veterinarske inspekcije rekla je da će pijačne uprave dobiti punu

podršku Ministarstva poljoprivrede i životne sredine u nastojanju da rade na edukaciji

proizvođača i prodavaca hrane životinjskog porekla na pijacama. Sveže živinsko meso, jaja i

mlečni proizvodi u ukupnom prometu roba na pijacama učestvuju sa više od 30 odsto. To je

veliki tržišni udeo i zato je inicijativa Udruženja pijaca Srbije – Grupacije za pijačnu delatnost da

se uradi vodič za proizvođače hrane životinjskog porekla dobar primer kako se može raditi na

unapređenju kvaliteta prodaje na pijacama. Uprava za veterinu nema za cilj da kažnjava

proizvođače i prodavce hrane na pijacama, nego da preventivnim merama, kontrolama i

edukacijom, obezbedi da se pred kupcima nađu zdravstveno ispravni i kvalitetni proizvodi. Da bi

smo uspeli u toj nameri treba nam i puna saradnja sa pijačnim upravama i njihova podrška,

naglasila je Čelebićanin.

Nenad Vujević, načelnik Poljoprivredne inspekcije je rekao da ga raduje što Udruženje pijaca

Srbije – Grupacija za pijačnu delatnost planira da pripremi i vodič za prodavce hrane biljnog

porekla na pijacama. On je naglasio da je prodaja različite zimnice jedan od najvećih problema

sa kojima se Poljoprivredna inspekcija suočava na pijacama.

Veliki deo tih proizvoda, od čuvenog ajvara do pekmeza i kompota, se proizvodi i plasira bez

ikakve kontrole. Mi ćemo nastojati da ponudimo proizvođačima što jednostavniji postupak

registracije i sertifikacije proizvoda pa nam je saradnja sa Udruženjem pijaca – Grupacije za

pijačnu delatnost veoma dragocena, poručio je Vujović.

NazadSve vesti


17188229