Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.07.2014. - Obuke za pripremu infrastrukturnih projekata

Nacionalna agencija za regionalni razvoj organizuje i ove godine obuke za pripremu infrastrukturnih projekata.

Prva grupa obuka je u vidu treniga trenera i namenjena je predstavnicima akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Cilj ovih obuka je jačanja kapaciteta agencija, kako bi se osposobile da izvode obuke za predstavnike jedinica lokalnih samouprava. Ova grupa obuka održaće se od 2. do 4. jula u Zaječaru, a vodiće je profesori Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - Katedra za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu. Teme koje će biti obrađene su princip upravljanja investicionim projektom i prateća zakonska regulativa, prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti sa akcentom na cost-benefit analizu, neophodna planska i tehnička dokumentacija sa procenom troškova za pripremu infrastrukturnih projekata- tenderska dokumentacija i utvrđivanje prioriteta infrastrukturnih projekata.

Druga grupa obuka namenjena je predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, a predavači će biti iz redova regionalnih razvojnih agencija koji su osposobljeni za vođenje ovih obuka. Cilj obuka je da se ojačaju ljudski kapaciteti za rad na analizama potreba, iniciranja i utvrđivanja prioriteta i odabira infrastrukturnih projekata za potencijalno finansiranje. Obuke za predstavnike lokalnih samouprava će se održati kao jednodnevne obuke u sedam gradova u Srbiji i to po regionima: jedna u Beogradskom i po dve u Regionu Šumadija i Zapadna Srbija, Regionu Južna i Istočna Srbija i Regionu Vojvodina.

NazadSve vesti


17381919