Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.07.2014. - Opštinska adiminstracija u službi privrede i građana

U okviru „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija“ finansiranog od strane EU, u opštini Kula održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se pre svega razgovaralo na temu unapređenja usluga koje lokalna administracija pruža preduzetnicima, poljoprivrednicima i građanima. Ovo je bio poslednji u nizu seminara koje je NALED organizovao u saradnji sa opštinama Kula i Odžaci u cilju jačanja odnosa privatnog i javnog sektora u Zapadno-bačkom okrugu. Na sastanku na kojem su govorili programski direktor NALED-a, Aleksandar Nikolić, pomoćnik predsednika opštine Kula, Vladan Krtolica, i direktor Agencije za razvoj opštine Kula, Nikola Žeželj, predstavljeni su brojni servisi kojima opštinska administracija raspolaže, a koji su pre svega namenjeni privrednicima na lokalu. Učesnici sastanka imali su priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima koje su im na raspolaganju, naročito kada su u pitanju dostupnost informacija o kreditima i drugim potencijalnim izvorima finansiranja, zatim informacije o konkursima, kao i informacije o raspoloživim parcelama i objektima na teritoriji ove zapadnobačke opštine. Pored toga, učesnicima je predstavljen i SMS servis koji od nedavno funkcioniše u opštini Kula, a koji putem SMS-a omogućava redovno informisanje o konkursima i kreditima koje raspisuje Pokrajina i Republika. Na samom kraju predstavljene su i baze podataka (www.investinkula.rs i www.investinodzaci.rs), realizovane u okviru „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicijja“, koje između ostalog sadrže brojne podatke o investicionim potencijalima zapadno-bačkog okruga, detaljan prikaz raspoloživih brownfield i greenfield lokacija, podatke o ljudskim resursima, lokalnoj privredi i druge informacije koje mogu biti od značaja za zainteresvovane ulagače. U okviru pomenutog softvera, uspostavljena je i jedinstvena platforma za komunikaciju sa potencijalnim investitorima koja pruža svu vrstu neophodnih informacija za potrebe kako postojećih privrednika tako i potencijalnih investitora. Sastanak je ujedno bio i prilika da se predstave neke od najvažnijih aktivnosti koje su obeležile „Projekat prekogranične saradnje za promociju investicija“. Ispred opštine Kula, prisutnima se obratio pomoćnik predsednika opštine, Vladan Krtolica, koji se zahvalio pre svega EU koja je finansirala projekat, zatim svima koji su učestvovali u projektu, partnerima iz Hrvatske, Odžaka, privrednicima i zaposlenima u opštini Kula i Agenciji za razvoj i istakao izuzetnu saradnju koja je ostvarena sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Programski direktor NALED-a, Aleksandar Nikolić, ukratko je predstavio aktivnosti koje su obeležile projekat i rekao da je uspostavljena veoma dobra saradnja sa partnerskim opštinama sa srpske i hrvatske strane i ovom prilikom, direktoru Agencije za razvoj opštine Kula, Nikoli Žeželju, i pomoćniku predsednika opština Kula, Vladanu Krtolicu, uručio zahvalnice za poseban doprinos u realizaciji „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija“. Zajednička ocena svih partnera je da je projekat uspešno realizovan i da će zahvaljujući realizovanim i budućim aktivnostima, čitav pogranični region (Vukovarsko-srijemska županija i Zapadno-bački okrug) biti prepoznatljiviji kao investiciona sredina koja je u svakom pogledu spremna za privlačenje investicija i pružanje neophodnih usluga i servisa, imajući u vidu

činjenicu da je projekat doprineo jačanju opštinskih kapaciteta za privlačenje investicija, ne samo

u vidu opreme koja je kroz projekat obezbeđena, već pre svega kroz podizanje kapaciteta

zaposlenih u opštinama koji su prošli brojne obuke i kurseve namenje pre svega upravaljanju

investicionim procesom.

Današnji događaj bio je prilika i da se u okviru „Projektnog info dana“, u razgovorima sa

građanima, privrednicima i opštinskim rukovodstvom promovišu realizovane projektne

aktivnosti i ostvareni rezultati projekta koji se u poslednje dve godine sprovodi na teritoriji

Zapadno-bačkog okruga i Vukovarsko-srijemske županije. Brojnim zainteresovanim građanima,

članovi projektnog tima delili su promotivne materijale, a onim najznatiželjnijima pružali su

detaljne informacije o samom projektu, njegovim ciljevima i rezultatima koji se u narednom

periodu mogu očekivati.

O projektu

NALED je u saradnji sa opštinom Gradište iz Hrvatske sproveo „Projekat prekogranične

saradnje za promociju investicija (CBC IP)“ u trajanju od dve godine (jun 2012. – jun 2014.)

čija je ukupna vrednost sa obe strane granice preko pola miliona evra. Projekat je finansiran od

strane Evropske unije, a kao partneri na projektu učestvovali su opštine Kula i Odžaci sa srpske

strane i opština Lovas, grad Ilok i Ured za međunarodnu saradnju (TINTL) sa hrvatske strane.

Projekat ima za cilj da poboljša konkurentnost i osigura održivi ekonomski rast pograničnog

regiona, da podstakne stvaranje povoljnog ambijenta za investicije i promociju saradnje između

hrvatskih i srpskih preduzeća i opština u pograničnom regionu.

NazadSve vesti


17438419