Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

24.06.2014. - Regionalna analiza potreba za obukama u malim preduzećima

Sa ciljem izrade regionalne analize potreba za obukama u malim preduzećima, u regionu Jugoistočne Evrope i Turske u narednom periodu biće realizovana anketa, u organizaciji SEECEL-a (South East European Centre for Entrepreneurial).

Istraživanjem su obuhvaćena mikro i mala preduzeća iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske, koja posluju duže od tri godine u sektorima prerade hrane/pića, prerađivačkoj industriji ili sektoru turizma.

SEECEL je regionalna institucija koja se bavi razvojem celoživotnog učenja za preduzetništvo u svim njegovim segmentima, od razvoja politika i koncepata do njihovog sprovođenja.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je partner u realizaciji ankete.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Unije.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu, a u skladu sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovu

NazadSve vesti


13117168