Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

24.06.2014. - Sastanak lokalnih privrednika i lokalnih samouprava u Apatinu

U zgradi opštine Apatin, u okviru „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija“ (CBC IP) finansiranog od strane EU, održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se pre svega razgovaralo na temu saradnje i odnosa privatnog i javnog sektora, kao i mogućnostima za unapređenje uslova poslovanja u opštini Apatin. Sastanak je imao za cilj da se kroz otvoreni dijalog i diskusiju sa privrednicima koji posluju na lokalu dođe do konkretnih predloga koji će doprineti unapređenju usluga koje lokalnoj privredi pruža opštinska administracija. Prisutnima su se na početku sastanka u ime organizatora obratili gđa.Snežana Milešević, šef Kancelarije za LER opštine Apatin i g.Aleksandar Nikolić, koordinator za lokalni ekonomski razvoj u NALED-u. Oni su rekli da je dobra komunikacija privrednika sa lokalnom samoupravom jedan od preduslova za unapređenje privrednog ambijenta na lokalu. Na sastanku su se mogle čuti brojne pohvale u pogledu saradnje sa predstavnicima rukovodstva opštinske uprave, ali i konkretni predlozi za poboljšanje pojedinih usluga i procedura. Privrednici su imali određene predloge pre svega kada su u pitanju procedure izdavanja određenih dozvola, jer prema njihovom iskustvu, rešavanje predmeta neretko predugo traje. Takođe, kao jedan od najvećih problema u tom smislu, navode se lokalna javna preduzeća sa kojima privrednici na lokalu imaju najviše poteškoća oko pribavljanja određenih dozvola i potrebne dokumentacije. Osim toga, privrednici kao problem navode i neusaglašenost brojnih pravnih akata na lokalu i nacionalnom nivou, zatim pitanja nadležnosti, nerešene imovinsko-pravne odnose, kao i razgraničenje privatnog i državnog vlasništva nad zemljištem, naročito u delu koji se odnosi na izdavanje državnog zemljišta u zakup. Tu je i pitanje Zakona o zaštiti od požara iz 1986. godine prema kojem je poslodavac u obavezi da formira profesionalnu vatrogasnu službu, bez obzira na to što se u neposrednoj blizini firme nalazi državna vatrogasna služba sa kojom propisi ne dozvoljavaju nikakav ugovorni odnos. Jedan od problema koji u mnogome otežavaju legalno poslovanje privrednih subjekata tiče se nelojalne konkurencije, sive ekonomije, crnog tržišta i samim tim neplaćanja poreza koje je sve više zastupljeno i u opštini Bač. G.Aleksandar Nikolić je istakao da će problem sive ekonomije biti u fokusu budućih inicijativa NALED-a i da je u tom smislu pokrenuta nova kampanja u saradnji sa javnim servisom Srbije koja će trajati naredne dve godine, ali da je svakako neophodna intervencija na državnom nivou i bolja koordinacija inspekcijskih službi na lokalu u cilju rešavanja problema sive ekonomije. Ono što se na sastanku moglo čuti, a što je veoma dobro prihvaćeno od strane prisutnih predstavnika privrede, jeste predlog za osnivanje Privrednog saveta putem koga bi privrednici imali više mogućnosti da lokalnoj samoupravi iznesu svoje mišljenje, ukažu na probleme i ponude predloge za unapređenje privrednog ambijenta. U tom smislu, predstavnici opštine Apatin, izrazili su interesovanje za ulazak u Program certifikacije opština sa povoljnim

okruženjem, koji NALED već dugi niz godina sa uspehom sprovodi na teritioriji Srbije, ali i van

njenih granica, s obzirom da je certifikat prerastao u regionalni standard koji se primenjuje i u

susednim državama (Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina).

Na samom kraju, predstavnici privrede koji su prisustvovali današnjem sastanku, pozdravili su

spremnost rukovodstva lokalne samouprave da u razgovorima sa privrednicima na ovakvim i

sličnim sastancima rade na unapređenju komunikacije privatnog i javnog sektora. Po završetku,

predstavnici NALED-a sastali su se sa predsednikom opštine Apatin, g.Živoradom Smiljanićem,

sa kojim su detaljnije razgovarali o stupanju opštine u Program certifikacije i daljem razvoju

modela saradnje sa lokalnim privrednicima.

NazadSve vesti


17617122