Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

24.06.2014. - Donacija semena poljoprivrednicima sa poplavljenih područja

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine je 23. maja 2014. godine uputilo apel svim društveno-odgovornim organizacijama koje se bave prometom semena da, ukoliko su u mogućnosti, doniraju seme ranih grupa kukuruza i soje radi pomoći, za potrebe ponovne setve u poplavlјenim područjima. Apelu ministarstva odazvalo se deset kompanija koje su izrazile spremnost da doniraju seme hibrida – sorti ranih grupa kukuruza i soje. U pružanju pomoći ugroženim područjima u vidu semenske robe, učestvovale su kompanije koje se bave prometom semena kukuruza u Republici Srbiji, i to: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad; Institut za kukuruz, Zemun Polјe, MK SEEDS doo Novi Sad (hibridi kukuruza Dekalb -Monsanto), Limagrain doo, Syngenta doo , Raifajzen Agro doo, BC Hibridi, Chemical Agrosava doo, Delta Agrar (hibridi kukuruza Pioneer), Delta Generali (hibridi kukuruza Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i Pioneer).

Kompanije su za donaciju ponudila seme kukuruza i soje koje je zatečeno na zalihama i za koje je dozvolјen promet u Republici Srbiji u skladu sa zakonskom regulativom. Svi hibridi su upisani u Registar sorti polјoprivrednog bilјa i seme odgovara propisanim normama kvaliteta. Važno je napomenuti da je svo seme koje je donirano i podelјeno polјoprivrednim proizvođačima sa poplavlјenih područja prošlo inspekcijske kontrole nadležnih institucija. Sve sorte su upisane u Registar polјoprivrednog bilјa. Sve odredbe važećeg Zakona o GMO se poštuju i primenjuju u potpunosti, bez obzira da li se radi o humanitarnoj pomoći ili redovnom uvozu i prometu.

Ukupno je do sada, u periodu od 12. do 18. juna tekuće godine, podelјeno semena za presejavanje za 14.357 hektara (od toga kukuruza 13.383 hektara i soje 974 hektara).

NazadSve vesti


17612579