Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

11.06.2014. - Serbia organica pokreće web stranicu “Ponuda i potražnja “ u funkciji unapredjenja tržišta organskih proizvoda

Ponuda i promet organskih domaćih proizvoda u Srbiji je poslednjih godina evidentno porastao poslednjih godina. Na to su uticali mnogi faktori, medju kojima je i podizanje svesti o vrednosti ovih proizvoda i njihov uticaj na zdravlje ljudi, naročito kada se radi o nekim kategorijama populacije kao što su deca i bolesnici. Zbog nedostatka pojedinih domaćih preradjenih proizvoda sve veći je broj kompanija koje se bave i uvozom organskih proizvoda što ukazuje na veliku šansu domaćih proizvodjača odnosno preradjivača.

Takodje je vidljiv i porast broja maloprodajnih mesta, mada dominatno u velikim i većim gradovima, poput Beograda, Novog Sda, Subotice, gde se mogu nabaviti organski proizvodi. Pored specilizovanih pijaca, zelenih pijaca, prodavnica koje se bave prometom zdrave i zdravije hrane gotovo svi trgovački lanci u pojedinim objekata imaju u ponudi ove proizvode.

Mnoga gazdinstva su upravo shvativši razliku u profitu izmedju plasiranja primarnih poljoprivrednih proizvoda u odnosu na gotove ulagala sredstva u podizanje preradjivačkih kapaciteta. I pored ovih pozitivnih trendova domaće tržište ima i svoji nedostataka. Jedan od njih je to što mnogi farmeri nemaju unapred planiranu proizvodnju u odnosu na interesovanja većih kupaca preradjivača , izvoznika itd. Jedna od najvažnijih ciljeva Nacionalne asocijacije od svog osnivanja je upravo i bio razvoj domaćeg tržišta i pomoć pri izvozu ovih proizvoda. U tom cilju je sprovedeno bezbroj aktivnosti kao što su organozovanje prve specializovane pijace u Beogradu, realizacija izložbi i festivala, organizovanje nastupa proizvodjača na domaćim i stranim sajmovovima, realizacija promotivnih kampanja, kontinirana promocija putem medija.

U istom cilju kreirana je u okviru svoje web prezentacije serbiaorganica.org posebna stranica pod nazivom ,,Ponuda i potražnja“ sa ciljem ne samo da doprinese prometu sertifikovanih organskih proizvoda već i pomogne planiranju proizvodnje u skladu sa potražnjom za odredjenom vrstom i količinom ovih proizvoda. Takodje, pored prometa proizvoda, cilj izrade ove stranice je i pomoć pri nalaženju i plasiranju repromaterija potrebnog za oransku proizvodnju ( kao što su sredstva za zaštitu i ishranu, seme, sadni materijal), opreme kao i dodatnih usluga koja gazdinstva pružaju.Ponuda i potražnja celog lanca vrednosti unutar organskog sektora će na ovaj način biti unapredjena.

NazadSve vesti


17310226