Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

03.06.2014. - Neophodna pomoć organskim proizvođačima

Zbog sveopšte teške situacije u našoj zemlja prouzrokovane poplavama, pored pomoći koja se nesebično pruža proteklih dana svim ugroženima, neophodno je napraviti plan pružanja pomoći organskim proizvođačima, saglasni su najvažniji akteri u ovom sektoru u Srbiji, od krovnog udruženja za razvoj organske proizvodnje Serbia Organike, najstarijeg Udruženja organskih proizvodjača Terras, Zelene mreže Vojvodine I dr., organskih proizvodjača i stručnjaka poput, prof. dr Branke Lazić.

Prvi korak je komunikacija sa registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i utvđivanje obima štete, a potom planiranje i realizacija konkretnih koraka sa ciljem da se nastale štete u najvećoj mogućoj meri saniraju.

Poplava, erozije, grad čine ne samo ekonomsku, već i ekološku katastrofu. Sa pravom brinem o daljem razvoju organske poljoprivrede i znam da je neophodna i materijalna pomoć upravo namenjena otklanjanju posledica, a još više pravcima ekološkog razvoja Srbije u čemu organska poljoprivreda ima posebno mesto, reči su prof. dr Branke Lazić. - Velike bitke i rad smo prošli. Zalažem se za posebne fondove pomoći organskoj proizvodnji i apelujem da svi akteri u organskoj proizvodnji, svako na svoj način, donira pomoć u znanju, setvenom/sadnom materijalu, biološkim sredstvima, organskom đubrivu, pozvala je, profesorica Lazić, ukazujući da je danas prijateljska misao, reč, jedan mejl ili telefonski poziv značajan, jer daje hrabrost ljudima da krenu dalje i znaju da ima neko ko brine o njima.

Nacionalno udruženje Serbia organika će u saradnji sa svim svojim članovima koje čine kako proizvodjači, preradjivači, distributeri, kontrolna tela, naučno-istraživačke institucije idr. napraviti dugoročniji plan saniranja šteta u organskoj proizvodnji i predočiti neophodne mere I aktivnosti nadležnim institucijama.

NazadSve vesti


17617012