Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

28.05.2014. - Sprovodi se uzorkovanјe i analiza poljoprivrednog zemljišta zahvaćenog poplavnim talasom

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine je preko Uprave za zaštitu bilјa, Uprave za polјoprivredno zemlјište, sektora za prirodne resurse, nadležnih inspekcijskih službi i Polјoprivrednih stručnih službi počelo sa uzorkovanjem i analizom polјoprivrednog zemlјišta sa područja zahvaćenog poplavnim talasom radi sprečavanja posledica koje mogu nastati na polјoprivrednom zemlјištu u tim područjima.

Uzorkovanje će se, u skladu sa utvrđenim akcionim planom, obaviti na celom poplavlјenom području, sukcesivno prema prioritetima i dostupnosti poplavlјenih površina. Svrha uzorkovanja i analize zemlјišta jeste utvrđivanje njegovog statusa posle povlačenja vode u smislu snabdevenosti hranlјivim materijama kao i utvrđivanje eventualnog hemijskog i mikrobiološkog zagađenja.

Na osnovu dobijenih rezultata polјoprivrednim proizvođačima daće se preporuke u vezi sa obnavlјanjem proizvodnje na tim površinama, izboru gajene kulture, korektivnim ili merama remedijacije ovih površina.

U sprovođenje monitoringa uklјučene su sve relevantne institucije za ispitivanje polјoprivrednog zemlјišta u Republici Srbiji.

NazadSve vesti


16349606