Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

20.05.2014. - Cilj je kvalitet hrane kao u EU

Državni sekretar ministarstva zdravlja Vladimir Đukić kaže da je cilj da hrana u Srbiji bude kvalitetna kao u zemljama Evropske unije. Trenutna organizacija inspekcijske službe to, međutim, ne dozvoljava, rekao je Đukić.

Vladimir Đukić je, otvarajući dvodnevnu nacionalnu međusektorsku radionicu o bezbednosti hrane, naglasio da Srbija želi da proizvedenu hranu izvozi u Evropu kako dozvoljavaju standardi EU, javlja Tanjug.

“Mi ne želimo da u Evropu ulazimo kao ‘slepi putnici’, želimo da proizvodnja hrane u Srbiji ima onakav kvalitet kakav ima u zemljama EU, a samim tim i sigurnost. Nažalost, organizacija inspekcijske službe nam sada to ne dozvoljava”, naglasio je državni sekretar.

Rekao je da očekuje da će posle ovog sastanka biti mnogo bolja međusektorska saradnja između Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja u kontroli, proizvodnji, prometu i korištenju namirnica, jer to nalažu direktive EU i poglavlja 12 i 28.

Direktor Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Dejan Bugarski rekao je da je bezbednost hrane kruna čitavog delovanja veterinarske struke, a taj put je veoma dugačak i za većinu potrošača uglavnom nevidljiv.

“On počinje u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane za životinje. Od te tačke pa do krajnjeg potrošača put je dugačak i na tom putu postoji mnogo tačaka i veterinarska struka pokriva ceo taj put”, naglasio je Bugarski.

Dodao je da je svetski trend težnje ka olakšanoj trgovini, što nameće manje ispitivanja i manje troškova, a istovremeno se zahteva da namnirnica životinjnskog porekla budu zdrave i bezbedne.

“Suočeni smo sa tim da se menja pojam šta znači zdravstveno bezbedna hrana. I u tom stanju gde se mešaju različiti uticaji, različita očekivanja veterinarska struka se trudi da da svoj doprinos”, rekao je Bugarski i naglasio da je jako važna međusektorska saradnja.

Ambasador Kraljevine Norveške Nils Ragnar Kamsvag je rekao da će Norveška pomoći Srbiji na putu ka EU, a bezbednost hrane je jedan od važnih segmenata, kao i da su srpski zakoni o bezbednosti hrane u skladu sa zakonima EU.

“U svetu danas živi oko devet milijardi stanovnika i ceo svet se suočava sa problemima bezbednosti hrane i važna je borba protiv bolesti koje se prenose hranom”, rekao je Kamsvag.

Direktor Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” Draga Ilić naglasio je da je jedno od glavnih pitanja za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništava obezbeđivanje zdrave, sigurne, kvalitetne hrane i pravilne ishrane.

“Mogućnost kontaminacije hrane je na svakom koraku u lancu od sirovine do potrošača”, rekao je Ilić.

Dodao je da rizik postoji od oboljenja životinja, zagađenja spoljne životne sredine, neadekvatnih tretmana u primarnoj proizvodnji, nestručne primene agrotehničkih mera, nehigijenskog rukovanja hranom, neadekvatnihi uslova skladištenja, transporta, čuvanja.

Osim predavača iz Srbije, na skupu će učestvovati i brojni predavači iz Evropske unije.

NazadSve vesti


17617114