Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

20.05.2014. - Potezi za bolji privredni ambijent

Sastancima sa premijerom, ministrima i predsednikom PKS u Palati Srbija prisustvovalo više od 400 predstavnika poslovne zajednice – bankara, stranih investitora, građevinara, domaćih privrednika. Čulo se dosta dobrih predloga i ideja za poboljšanje srpske ekonomije

Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima banaka, stranim investitorima, građevinarima i domaćim privrednicima o merama za unapređenje srpske privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. Predsednik vlade rekao je da je zadovoljan razgovorom sa predstavnicima bankarskog sektora, da su sa čelnicima stranih kompanija precizirani neki konkretni potezi za poboljšanje investicione klime, dok je razgovor s građevinarima bio najteži. „Veoma mi je težak bio taj sastanak, svašta sam video i mislio sam da sve znam o srpskoj privredi i gledaćemo da koliko možemo pomognemo, ali mnogo toga moraćemo da menjamo. Mi nemamo više ni keramičare, ni vodoinstalatere, o inženjerima da ne govorim… „ rekao je Vučić.

Premijer je ukazao da će sastanci sa predstavnicima poslovne zajednice biti organizovani svaka dva meseca, a sledeći je u Nišu. Bilo je mnogo dobrih predloga, prihvaćena je jedna od sugestija stranih investitora – da im država obezbedi kompletnu infrastrukturu što će za njih biti dodatna povoljnost kod ulaganja. S predstavnicima bankarskog sektora ugovoreni su detalji o isplati subvencionisanih kredita koji, kako je rekao Vučić, ne treba da omoguće samo povećanje likvidnosti domaćih preduzeća nego i finansijsku relaksaciju.

Kad je reč o dinarskim kreditima oni će, objasnio je premijer, biti odobravani na period od šest plus 12 meseci, prvih šest meseci je grejs period, a kamata će biti između pet i 5,9 odsto, što je gotovo besplatan kredit, pri čemu će država u narednom periodu isplatiti sve obaveze koje ima prema bankama.

Govoreći o merama za suzbijanje sive ekonomije, Vučić je objasnio da je pripremljen plan u pet tačaka čijom realizacijom država može da očekuje između 500 i 700 miliona evra.

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Željko Sertić rekao je da će sastanak premijera sa privrednicima prerasti u redovne susrete. Premijer je dao svoje uveravanje da će kabinet biti otvoren za privrednike i da će ministri vredno raditi da najavljene mere budu sprovedene. Dijalog sa privrednicima nije postojao veoma dugo a bio je potreban, jer u zemlji postoji ozbiljna prekretnica i privrednici su imali prvi put priliku da premijeru iznesu zapažanja i probleme, naveo je Sertić.

Najveći broj problema poslovne zajednice, kako je objasnio predsednik PKS, odnosi se na rad administracije, loše zakone, neusaglašenost visine poreza, rada inspekcija, poreskih službi, neuređeno tržište. Sertić je dodao da je najveća bojazan privrede bila kako će biti sprovedeno ono što je najavljivano.

Predsednik kompanije KomTrejd (ComTrade) Veselin Jevrosimović izjavio je da sastanak sa Vučićem predstavlja ohrabrenje za privredni sektor i dodao da će sastanci, koji će uslediti, biti

prilika da se na kvartalnom nivou meri učinjeno. „Sastanak sa premijerom veoma je značajan jer će se kvartalno meriti ‘prolazno vreme’. Od sastanka do sastanka sagledavaće se sve primedbe i problemi koji muče privredu, dokle se stiglo sa zakonima koji treba da se prilagode kako bi se privreda relaksirala i kako bi država i privreda ubirale što veću korist kroz poreze i doprinose”, rekao je Jevrosimović.

Prema njegovim rečima, kroz te sastanke, koliko-toliko, nastojaće se da se uredi privredni ambijent kako za domaće tako i za strane investitore. Kako je rekao, lično misli da će efekti moći da se osete veoma brzo.

NazadSve vesti


17612591