Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.05.2014. - Za bezbedniju prehrambenu proizvodnju

U PKS predstavljen tvining projekat „Jačanje kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“

Poboljšanje bezbednosti proizvodnje hrane životinjskog porekla, te unapređenje konkurentnosti i izvoza, kao i zaštita životne sredine, glavni su ciljevi projekata „Jačanje kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“, rekao je Slobodan Šibalić iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Projekat treba da podstakne unapređenje trgovine proizvodima životinjskog porekla i povećanje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.

Šibalić je, u Privrednoj komori Srbije (PKS), privrednicima predstavio taj projekat, koji će zajedno realizovati Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije i partneri iz EU – Holandija, Danska i Letonija. Partneri iz EU preneće nam svoja iskustva kako bi Srbija mogla da razvije sopstvene sisteme bezbednosti hrane, rekao je Šibalić. To predviđa unapređenje higijene u klanicama i objektima za preradu mesa i mleka, s jedne i efikasniju preradu životinjskog otpada, sa druge strane. Projekat je vredan dva miliona evra, a trajaće 30 meseci. Predviđeno je uspostavljanje Saveta za unapređenje sektora proizvodnje hrane koji bi radio i posle sprovođenja projekta. Iskustva Holandije, Danske i Letonije, kako je istaknuto u PKS, odlični su primeri primene propisa EU i objedinjavanja interesa države i industrije.

Otpočinjanjem pregovora sa EU dužni smo da, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, upoznamo proizvođače mesa i mleka, šta treba da se inovira i unapredi prema evropskim standardima, rekao je Nenad Budimović, sekretar Udruženja PKS za poljoprivredu. Budimović je dodao, da projekat „Jačanje kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“ predviđa intenzivnu saradnju privrednika, predstavnika poslovnih asocijacija i administracije.

NazadSve vesti


16397159