Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

07.05.2014. - Pored redovnih pojačane akcijske kontrole Veterinarske inspekcije

Usled povećanog prometa hrane životinjskog porekla pred predstojeći praznik, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, pored redovnih, sprovode i pojačane takozvane akcijske kontrole, u svih 25 okruga na teritoriji Republike Srbije. Pojačane kontrole rade se u skladu sa analizom rizika i na mestima gde se u praznične dane očekuje veća ponuda, ali i potražnja.

Veterinarski inspektori su tokom aprila meseca obavili 391 kontrolu objekata u prometu i tada je utvrđeno 166 neusaglašenosti i podneto 67 prijava. Iz prometa je isključeno i naloženo neškodljivo poništenje 2.376 kilograma mesa i proizvoda od mesa, 1.773 litara mleka i proizvoda od mleka, 4.785 komada jaja i proizvoda od jaja i 330 kilograma ribe i proizvoda od ribe.

Veterinarska inspekcija obavlja stalni nadzor u objektima koji proizvode, skladište i izlažu u promet hranu životinjskog porekla. Kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane u prometu se sprovode kontinuirano, kroz samostalne, organizovane i kontrole po prijavama potrošača. Kontrolišu se svi subjekti koji stavljaju hranu životinjskog porekla u promet i to: specijalizovani maloprodajni objekti (mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda), prodavnice delikatesa, samoposluge, megamarketi, restorani, poslastičarnice, pekare, kiosci brze hrane i zelene pijace.

Svakodnevnim kontrolama veterinarski inspektori na pijacama obavljaju nadzor u delu predviđenom za prodaju hrane životinjskog porekla, bilo da je reč o mlečnim halama ili otvorenom delu pijace na kome se nalaze rashladne vitrine. Proveravaju se uslovi čuvanja odnosno temperaturni režimi. Isto tako, svaki zakupac tezge mora da poseduje propisanu dokumentaciju a to ja za prodavce proizvoda od mleka rešenje da su registrovani za proizvodnju proizvoda od mleka u sopstvenom domaćinstvu i mlečna karta kao podatak da su muzna grla od kojih potiče mleko zdrava. Kada govorimo o kontroli jaja, prodavac je u obavezi da priloži deklaraciju kako bi se proverilo odakle potiču.

Obzirom da je sve češća pojava ilegalnog prometa hrane van za to predviđenog mesta, upozoravamo da lokalne samouprave preko komunalnih inspekcija treba da obavljaju kontrolu i nadzor nad primenom Zakona o komunalnim delatnostima, jer ovo spada u komunalni red. Veterinarska inspekcija se uključila u akcije sa drugim nadležnim službama kako bi pomogli direktno nadležne, a to su komunalna inspekcija, komunalna policija i sa njima je ostvarena odlična saradnja kao i sa odgovornim licima pijačnih uprava. Zajedničkim aktivnostima i naporom koji se ulaže, nastoji se da se smanji broj učesnika u lancu ilegalne i proizvodnje i prometa hrane životinjskog porekla.

Potrošače savetujemo da svu hranu životinjskog porekla kupuju na registrovanim mestima, proveravaju deklaracije, jer često pod izgovorom da kupuju ,"domaće" sebe izlažu većem riziku.

NazadSve vesti


13117118