Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

28.04.2014. - Ministarstvo podržava 25 projekata za razvoj poslovnih zona

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave podržaće 25 projekata u okviru Programa mera za podršku razvoja poslovnih zona koji se realizuje u cilju stvaranja povoljnih uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u lokalnim samoupravama.

Projekti koje su predložile lokalne samouprave odnose se na izradu i kontrole tehničke dokumentacije i izvođenja radova na infrastrukturnom opremanju poslovnih zona, kao i na unapređenje drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju odobrenih projekata u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i za te namene je u budžetu za 2014. godinu opredeljeno više od 464 miliona dinara.

Projekti su odabrani nakon Javnog poziva, a ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrdila je Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Projekti su ocenjivani i u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa mera za podršku razvoja poslovnih zona.

NazadSve vesti


13117133